Fall med botulism i Göteborg

Fyra fall med födoämnesöverförd botulism har konstaterats i Göteborg. Personerna har vårdats på sjukhus och fått behandling. De är nu på bättringsvägen och är utskrivna från sjukhuset. De drabbade personerna tillhör samma hushåll och utredning pågår om vilket livsmedel som kan ha orsakat förgiftningen. Inga ytterligare fall har påträffats.

- Botulism är en behandlingsbar och mycket sällsynt orsak till förgiftning, säger biträdande smittskyddsläkare Leif Dotevall.

Sedan 1969 har knappt 20 fall av botulism rapporterats i Sverige.

- Efter en inkubationstid på 12-36 timmar inträder neurologiska symtom med dimsyn, muntorrhet, följt av dubbelseende, sväljsvårigheter och muskelsvaghet, säger Leif Dotevall.

Giftet kommer från bakterien Clostridium botulinum som är en vanligt förekommande bakterie i jord och slam. Bakterien är sporbildande, och sporerna kan gro till bakterier och föröka sig i livsmedel där tillgången på syre är liten. Orsaken till symtomen är ett nervgift som bildas av bakterierna och som ger neurologiska symtom, trots små mängder. Orsaker till botulism kan vara felkonserverade eller felaktigt förvarade livsmedel där jordbakterierna funnits med. Gravade eller rökta livsmedel som förvarats alltför varmt kan vara en orsak till botulism. Hemgjorda inläggningar av sill eller annan fisk finns även med som orsak vid tidigare utbrott. Botulism är inte smittsamt mellan människor

Göteborgs Miljöförvaltning utreder i samarbete med Livsmedelsverket vilket livsmedel som kan vara orsak till den aktuella förgiftningen. 

Kontaktpersoner:
Leif Dotevall

Regionläkare, biträdande smittskyddsläkare
Smittskydd Västra Götaland
010-441 24 02

Pia Gustavsson
Enhetschef, enheten för Livsmedelskontroll
Miljöförvaltningen, Göteborg Stad
031-368 37 97

Livsmedelsverket
Pressjour
018-17 53 40

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se