Fortsatt grundläggande primärvård i Åmål

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att teckna ett tillfälligt avtal med vårdgivaren Medpro för att kunna erbjuda grundläggande primärvård i Åmål från och med fredag 12 april.

En fördjupad uppföljning av vårdcentralen Balderkliniken i Åmål, som gjorts av Västra Götalandsregionen, har genomförts. Den har resulterade i en rapport som riktade skarp kritik mot vårdcentralen för bristande patientsäkerhet.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden ålade Balderkliniken att rätta till bristerna enligt en kontrollplan. Det var inte gjort 2019-03-31 då planen löpte ut. Nämnden tog vid extra insatt sammanträde igår beslut om att säga upp avtalet med Balderkliniken med omedelbar verkan.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslöt samtidigt att teckna ett tillfälligt avtal med vårdgivaren Medpro för att kunna erbjuda grundläggande primärvård i Åmål.

Listade patienter vid Balderkliniken listas om till den nya vårdcentralen, på Södra Långgatan 12, som öppnar på fredag 12 april. Vårdcentralen kan kontaktas på telefon 0532-70 94 00.

Kontakt:
Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen
070-837 78 53

Linda Jansson (M), ordförande i norra hälso- och sjukvårdsnämnden
070-216 13 79

Ulla Berggren, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
070-082 43 79

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera