Fortsatt satsning på BioVentureHub, en unik innovationshub inom life science

Västra Götalandsregionen och Vinnova fortsätter sin gemensamma satsning på AstraZeneca BioVentureHub i Mölndal. BioVentureHub är en unik innovationshub för små och medelstora företag inom life science som nu får fortsatt finansiering med drygt 30 miljoner kronor över den kommande femårsperioden. Vinnova stödjer med drygt 20 miljoner kronor och Västra Götalandsregionen med 10 miljoner kronor.

- I AstraZeneca BioVentureHub får företagen tillgång till forskningsresurser, samarbeten och innovationsmiljöer som de aldrig skulle kunna bygga upp själva. En kompetensväxling blir möjlig genom tät samverkan som gynnar såväl Västsverige, Sverige som branschen i stort. Life science är en av våra viktigaste exportbranscher och som region vill vi bidra till en positiv branschutveckling och till en stark samverkan mellan våra innovationsstödjande aktörer, säger Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen.

- Jag är imponerad av hur AstraZeneca BioVentureHub har utvecklats till en unik, kreativ och konkurrenskraftig innovationsmiljö. Jag ser fram emot att  vår gemensamma fortsatta satsning gör det möjligt för BioVentureHub att utvecklas och bidra långsiktigt till att Sverige fortsätter vara en ledande Life Science-nation, säger Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova.

- Vi är tacksamma för den fortsatta satsningen från Vinnova och Västra Götalandsregionen. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit tillsammans under de första fem åren. Nu lyfter vi blicken mot framtiden för att se hur BioVentureHub kan underlätta för banbrytande digitala hälsolösningar som kommer patienterna till godo, säger Magnus Björsne, VD för AstraZeneca BioVentureHub.

Med fortsatt finansiellt stöd från VGR och Vinnova samt medfinansiering från AstraZeneca kommer BioVentureHub kunna fortsätta fungera som plantskola för forskningsföretag brett inom life science. Offentliga och privata aktörer påbörjade samarbetet med AstraZeneca redan 2015, som då öppnade upp såväl laboratorieytor som kontor och andra forskningsresurser för mindre företag, utan att erhålla rättigheter till forskningsresultaten eller ägande i bolagen. I den nya nationella strategin för life science nämns BioVenturehub som ett exempel på hur regeringen ser att samverkan kan se ut med industrin för att utveckla innovationshubbar.

Kontakt

Västra Götalandsregionen, Kristina Jonäng, kristina.jonang@vgregion.se, 070-867 16 21

Vinnova, Daniel Holmberg, daniel.holmberg@vinnova.se, 08- 473 31 00

AstraZeneca BioVentureHub, Jamie Smith, jamie.smith1@astrazeneca.com, 0723-757507

 

 

Om regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, programmen för hållbar utveckling och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet i Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksgymnasierna, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar och lista på samtliga beslut i korthet finns på www.vgregion.se/run.

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

AstraZeneca startade BioVentureHub 2014 och haft finansiering av Vinnova och VGR sedan 2015. BioVentureHub är ett öppet ekosystem för innovation och för att stärka konkurrenskraften och dynamiken i life science-industrin. Baserat på en innovativ offentlig-privat partnerskapsmodell ger BioVentureHub små och medelstora företag och akademiska grupper från Sverige och utomlands en unik möjlighet att samlokalisera med och utnyttja kraften från AstraZenecas forskare och faciliteter i världsklass, samt att samverka tät med varandra. Där finns idag 29 små och medelstora bolag, samt en akademisk grupp.
Twittra det här

Citat

I AstraZeneca BioVentureHub får företagen tillgång till forskningsresurser, samarbeten och innovationsmiljöer som de aldrig skulle kunna bygga upp själva. En kompetensväxling blir möjlig genom tät samverkan som gynnar såväl Västsverige, Sverige som branschen i stort. Life science är en av våra viktigaste exportbranscher och som region vill vi bidra till en positiv branschutveckling och till en stark samverkan mellan våra innovationsstödjande aktörer.
Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen
Jag är imponerad av hur AstraZeneca BioVentureHub har utvecklats till en unik, kreativ och konkurrenskraftig innovationsmiljö. Jag ser fram emot att  vår gemensamma fortsatta satsning gör det möjligt för BioVentureHub att utvecklas och bidra långsiktigt till att Sverige fortsätter vara en ledande Life Science-nation.
Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova
Vi är tacksamma för den fortsatta satsningen från Vinnova och Västra Götalandsregionen. Vi är stolta över vad vi har åstadkommit tillsammans under de första fem åren. Nu lyfter vi blicken mot framtiden för att se hur BioVentureHub kan underlätta för banbrytande digitala hälsolösningar som kommer patienterna till godo.
Magnus Björsne, VD för AstraZeneca BioVentureHub