Fortsatt uppdrag till AB Mando om specialiserad ätstörningsvård i Alingsås

AB Mando i Alingsås kommer att fortsätta att bedriva specialiserad ätstörningsvård på Västra Götalandsregionens uppdrag. Det blir resultatet av en upphandling som västra hälso- och sjukvårdsnämnden genomfört.

Sedan 2015 har nämnden avtal med AB Mando om specialiserad ätstörningsvård i Alingsås. Avtalet upphör 31 december 2019 och kan inte förlängas ytterligare.

Nämnden beslutade därför 2018 att en ny upphandling ska göras, för att kunna fortsätta erbjuda invånarna alternativ till den ätstörningsvård som bedrivs i Västra Götalandsregionens egen regi.

Tilldelningsbeslut i upphandlingen har nu fattats som innebär att nytt avtal kommer att skrivas med AB Mando om att bedriva öppenvårdsmottagning med specialiserad ätstörningsvård i Alingsås.

Uppdraget omfattar samtliga ätstörningsdiagnoser och ska bedrivas i öppenvård, dagsjukvård och genom mobil vård. Uppdraget omfattar bedömning, utredning, diagnostik, behandling och uppföljning och gäller patienter från 13 års ålder.

Förändringar jämfört med nuvarande avtal är bland annat förtydligande att uppdraget inkluderar uppföljning av patient efter behandlingsavslut då patienten är frisk.  Vårdgivaren kommer också att erbjuda mobil vård och så kallad Peer Support. Peer Support innebär att patienten utöver den behandlande personalen även får stöd av annan person med egen erfarenhet av behandling för ätstörning.

Det nya avtalet träder i kraft 1 januari 2020 och gäller i fyra år, med rätt för Västra Götalandsregionen att förlänga avtalet vid ett eller flera tillfällen i ytterligare sammanlagt 48 månader.

Kontaktpersoner:

Nicklas Attefjord (MP) ordf. nicklas.attefjord@vgregion.se, 0707-14 89 96

Gunilla Lindell (KD) 1 vice ordf, gunilla.lindell@vgregion.se,  0707-87 16 93

Tomas Angervik (S), 2 vice ordf, tomas.angervik@vgregion.se, 0730-78 51 59

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, 076 - 112 21 68, jorgen.a.andersson@vgregion.se

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder invånarna  i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar