Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 19 december

Start av närakut i Norra Bohuslän

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att starta en närakut i Norra Bohuslän, i första hand i Tanumshede. Syftet är att stärka det akuta omhändertagandet för invånarna i området.

I Norra Bohuslän finns det idag jourmottagningar i primärvården i Uddevalla, Lysekil och i Tanumshede. Dessutom har det under några år funnits särskilda akutbilar som stöttar primär- och ambulanssjukvård utanför jourtid.

Den nya närakuten beräknas vara igång i maj nästa år och kommer att erbjuda invånarna en jouröppen mottagning för akuta besök 17-24 på vardagar och 12-24 på helger och därefter tillgång till en sjuksköterska. Verksamheten kommer också att ha större tillgång till diagnostiska resurser (exvis laboratorium och röntgen) än de nuvarande primärvårdsjourerna. Dagtid ska invånarna vända sig till sin vårdcentral som vanligt.

Nyligen startade en närakut på Östra sjukhuset i Göteborg. De båda närakuterna har olika geografiska och demografiska förutsättningar och ska utvärderas inför ett eventuellt breddinförande i hela Västra Götalandsregionen.

Vårdvalssystem inom tandregleringen utreds

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att utreda förutsättningarna för ett vårdvalssystem inom tandregleringen. Syftet är att öka tillgängligheten till och stärka valfriheten inom tandregleringen för barn, unga och unga vuxna.

Den specialiserade tandvården för barn och ungdomar organiseras idag helt inom Folktandvården och ska stödja allmäntandläkarna i fråga om diagnostik, riskbedömning och omhändertagande av barn, unga och unga vuxna.

För vuxna patienter råder idag valfrihet mellan privat och offentligt finansierad tandvård.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Regionen öppnar enhet mot spelmissbruk

Västra Götalandsregionen öppnar en regional enhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för specialiserad vård och behandling till personer med spelberoende. Det fattade hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om i dag. Enheten kommer bedriva öppenvård och ta emot patienter i alla åldrar från hela Västra Götaland. Det gäller både personer med spelberoende och med dataspelsberoende.

Enheten kommer att vara bemannad med psykologer/psykoterapeuter, läkare, socionomer och psykiatrisjuksköterska. Som stödresurs kommer det också att finnas personer med egna erfarenheter av spelmissbruk. En viktig del är att utveckla samverkansformer med kommuner och brukarorganisationer och arbeta för att göra vården attraktiv för ungdomar, t ex via internetbehandling.

Cirka två procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har spelproblem. Västra Götalandsregionen har inte tidigare kunna erbjuda någon särskild vård för dessa personer.

38 miljoner ska korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att avsätta 38 miljoner kronor för att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin. Satsningen omfattar såväl en första bedömning, fördjupad utredning och behandling. Pengarna fördelas mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs Sjukhus, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus och Kungälvs sjukhus.

Fem miljoner till stärkt sexuell hälsa

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsätter fem miljoner kronor till fortsatt finansiering av insatser för att stärka sexuell hälsa.

Pengarna går till att stärka vården för kvinnor med den gynekologiska sjukdomen endometrios och till att stärka doula- och kulturtolksverksamheten i nordöstra Göteborg.

Två nya rehabenheter

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt start av två nya rehabverksamheter i Västra Götalandsregionen. Det gäller en rehabverksamhet i Borås kommun som kommer att drivas av Närhälsan och en rehabverksamhet i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs kommun som kommer att drivas av Capio Närsjukvård. 

Kontakt:

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-377853, Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0703-565637, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen 0700-852544, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör 0730-771177, Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-801619 

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera