Från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 28 februari

 

 

Drygt en miljon kronor för insatser mot psykisk ohälsa

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fördelar sammanlagt 1,1 miljoner kronor för att motverka psykisk ohälsa hos barn, unga och vuxna. Pengarna går främst till Skaraborgs Sjukhus och till två av vårdcentralerna i Skaraborg.

Psykiatrin inom Skaraborgs Sjukhus får 300 000 kronor för att höja kompetensen hos personalen kring traumabehandling, transkulturell psykiatri och andra identifierade behov hos barn, ungdomar och vuxna. Psykiatrikliniken på Skaraborgs Sjukhus har arbetat med samverkan och samordning mellan Skaraborgs Sjukhus och Röda Korsets traumacentrum och med att höja kompetensen hos personalen. Under 2019 får Skaraborgs Sjukhus fortsatta medel för kompetenshöjande insatser kring målgruppens behov.

Närhälsan Guldvingens vårdcentral i Lidköping och Närhälsan Odens vårdcentral i Falköping får 100 000 kronor vardera för att införa screening för psykisk ohälsa hos ungdomar med flyktbakgrund, kompetenshöjning hos personalen kring traumabehandling och andra identifierade behov. Båda vårdcentralerna har tilläggsuppdrag kring ungas psykiska hälsa och behöver rustas för att möta behoven hos asylsökande och nyanlända barn med psykisk ohälsa. För detta får de medel för kompetenshöjande insatser för personal och för att arbeta med screening för psykisk ohälsa och andra identifierade behov.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar vidare 600 000 kronor till kompetenshöjande insatser för personal i hela vårdkedjan för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga asylsökande och nyanlända samt traumavård. Koncernkontoret inom Västra Götalandsregionen ansvarar för att fördela dessa medel.

Insatserna finansieras inom ramen för de statliga medlen för att motverka psykisk ohälsa som nämnden tidigare fått del av. Statsbidraget ska bidra till att främja den psykisk hälsan, förebyggande och tidiga insatser som behandling, stöd och rehabilitering för personer med allvarliga psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar.

Kontakt:

Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Dan Hovskär (KD) 1:e vice ordförande 070-73 90 905, Sebastian Clausson (S) 2:e vice ordförande 070-39137579, Ida Wernered, processansvarig koncernstab hälso- och sjukvård 070- 513 38 42.

Om östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.
Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

www.vgregion.se/ostrahsn

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera