Från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 31 augusti

Insatser för att motverka ensamhet hos äldre

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt ändrad inriktning för projektet Kost, motion och matmöten Skaraborg. Projektmedlen riktas nu också till insatser för att motverka ensamhet och ohälsa.

Insatserna ska rikta sig till äldre 70+ och andra målgrupper som isolerar sig på grund av covid-19. Det kan handla om kulturupplevelser, diskussionsgrupper, och ökad kunskap för att använda digitala kommunikationsmedel. 

Västra Götalands bildningsförbund har tidigare drivit projektet Kost och motion, matmöten Skaraborg men på grund av covid-19-pandemin har många aktiviteter fått ställas in.

 

Ökad tillgänglighet till barn- och kvinnosjukvården

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har gett ansvarig tjänsteperson vid koncernkontoret i uppdrag att utveckla former och föreslå åtgärder för att öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten till barn- och ungdomsmedicin och kvinnosjukvård i Skaraborg. Arbetet ska bedrivas i samverkan med Skaraborgs Sjukhus.

Nämnden har noterat att tillgängligheten till många verksamheter inom hälso- och sjukvården är alltför låg. Det gäller bland annat barn- och ungdomsmedicin, kvinnosjukvård, mag- och tarmsjukvård, urologi och neurologi. Nu påbörjas alltså ett arbete för att öka tillgången till barn- och kvinnosjukvård.

 

Utlyser folkhälsopris 2020

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden utlyser nu det årliga Folkhälsopriset Skaraborg på 30 000 kronor. 

Priset ska lyfta fram ett gott exempel på förebyggande insatser som motverkar eller minskar effekterna av pandemin covid-19. Insatserna ska utgå från nytänkande eller förändring av tidigare verksamhet och vara till nytta för invånarna i Skaraborg.  Verksamheten ska drivas av en lokal organisation eller förening eller kommunal eller regional verksamhet. Det är positivt om verksamheten kan spridas och genomföras på fler ställen i Skaraborg.

Folkhälsopriset Skaraborg har delats ut sedan 2007 till verksamheter som gör en främjande eller förebyggande folkhälsoinsats som är till nytta för invånarna i Skaraborg. Priset delas ut på nämndens sammanträde i december. 

Sista datum för ansökan är den 26 oktober. 

 

Kontakt

Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Dan Hovskär (KD) 1:e vice ordförande 070-73 90 905, Maria Hjärtqvist (S), ledamot, 0738-03 00 59, Ida Wernered, ansvarig tjänsteperson, koncernkontoret 070- 513 38 42.

Om östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.
Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

www.vgregion.se/ostrahsn

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera