Från västra hälso- och sjukvårdsnämnden 23 oktober

Vårdöverenskommelser godkändes

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände för sin del vårdöverenskommelser för 2020 med styrelserna för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i Väster, Habilitering & Hälsa, Regionhälsan och med Tandvårdsstyrelsen.

Vårdöverenskommelserna baseras på invånarnas behov av hälso- och sjukvård inom givna ekonomiska ramar och beskriver inriktning, volymer, ersättning och hur uppföljning ska göras.

Nämnden gav också ansvarig tjänsteperson i uppdrag att återkomma med komplettering av föreliggande förslag till vårdöverenskommelser. Grunden för komplettering ska vara regionstyrelsens beslut 21 oktober om inriktning och finansiering gällande vårdöverenskommelserna.

Vänsterpartiet deltog inte i något av besluten om vårdöverenskommelser.

Socialdemokraterna deltog inte i besluten gällande Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i Väster och Tandvårdsstyrelsen.

 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden finansierar barnpsykologer i samverkansteam

Hösten 2019 har speciella team kring barn och ungas psykiska hälsa startats vid två vårdcentraler i Alingsås och Lerum, ”SAMLA-team”. SAMLA är en samverkansorganisation för den nära vården i Lerum och Alingsås. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att under 2020 fortsätta finansiera de barnpsykologer som är en del av teamen.

I teamen samverkar elevhälsa, primärvård och socialtjänst för att i rätt tid kunna ge rätt insats utifrån en helhetssyn på barnets situation och behov.

Teamen har startats med förebild från team som redan finns i SIMBA, amverkansorganisation för den nära vården i mellersta Bohuslän och Ale. Nämnden beslutade att fortsätta finansiera barnpsykologerna även i SIMBA-teamen under 2020.

Kontaktpersoner:

Nicklas Attefjord (MP) ordf. nicklas.attefjord@vgregion.se, 0707-14 89 96

Gunilla Lindell (KD) 1 vice ordf, gunilla.lindell@vgregion.se,  0707-87 16 93

Tomas Angervik (S), 2 vice ordf, tomas.angervik@vgregion.se, 0730-78 51 59

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, 076 - 112 21 68, jorgen.a.andersson@vgregion.se

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder invånarna  i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar