Grön obligation finansierar nya Regionens hus

Västra Götalandsregionen (VGR) ger ut sin första gröna obligation. Lånet omfattar en miljard kronor och ska finansiera nya Regionens hus i Göteborg. Löptiden är tio år. Investeraren till den gröna obligationen är Alecta.

–  Alla våra verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, vi är därför väldigt glada över att kunna finansiera nya Regionens hus i Göteborg via en grön obligation. Det tydliggör vårt miljöarbete samtidigt som investerarna garanteras att pengarna går till ett grönt projekt. Intresset för gröna obligationer är stort, vilket tillsammans med vår höga kreditvärdighet ger oss konkurrensmässiga villkor när vi lånar på marknaden, säger Annelie Mogensen, Västra Götalandsregionens finanschef.

Nya Regionens hus byggs med höga miljökrav vad gäller allt från energieffektivitet till materialval.

Nya Regionens hus, som VGR bygger tillsammans med Skanska, har inflyttning våren 2019. Huset certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, och det innebär låg energiförbrukning, en sund innemiljö och giftfria material. När det gäller energianvändningen ligger VGR:s egna krav högre än certifieringens.

VGR har tillsammans med SEB utformat ett grönt ramverk för obligationer, det oberoende norska miljöforskningsinstitutet Cicero har sedan granskat villkoren. Årligen kommer en investerarrapport att publiceras, där man beskriver projektet samt efterlevnad av villkoren i det gröna ramverket.

Information om Västra Götalandsregionens finansiering och gröna obligationer finns på www.vgregion.se/finans

Kontaktperson:
Finanschef Annelie Mogensen, tel: 010-441 20 55

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se