Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 26 april

Nya vårdplatser för patienter med självskadebeteende

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att starta 10 nya vårdplatser för högspecialiserad vård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset för patienter med självskadebeteende. Enheten beräknas kunna starta om cirka sju månader och ta emot patienter från Västra Götaland men också från andra landsting.

Enheten kommer att specialisera sig på patienter med allvarligt/livshotande upprepat självskadebeteende, personer som tidigare har fått vård för självskadebeteende och personer där tidigare behandlingsförsök har misslyckats.

Enheten kommer att bemannas med bland andra specialistläkare i psykiatri, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och fritidspedagog.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsätter 50 miljoner kronor på två år för att finansiera verksamheten.

 

Start av fyra nya rehabverksamheter

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt fyra ansökningar om att starta rehabverksamhet enligt Vårdval Rehab. Ansökningarna gäller:

  • Rehabverksamhet vid Wästerläkarna Rehab AB i stadsdelen Västra Göteborg i Göteborgs kommun

  • Rehabverksamhet vid Tibro Rehab i Tibro kommun

  • Rehabverksamhet vid Masthugget Rehab i stadsdelen Majorna-Linné i Göteborgs kommun

  • Rehabverksamhet vid Västerleden Rehabcenter i Mölndals kommun.

Ansökningarna uppfyller de krav som Västra Götalandsregionen ställer i Krav- och kvalitetsboken.

 

Förslag om strategi för hälso- och sjukvårdens omställning

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar en strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen. Strategin består av fyra övergripande områden:

  • Utveckla den nära vården

  • Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet

  • Utveckla digitala vårdformer och tjänster

  • Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Förslaget går vidare till regionstyrelsen och regionfullmäktige för beslut.

 

Förslag om nya patientavgifter

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har föreslagit att nya patientavgifter införs i Västra Götalandsregionen från och med 1 januari 2018. Syftet med de nya avgifterna är att förenkla regelverket och minska administrationen. Ett annat syfte är att avgifterna ska bli enhetliga för vård som liknar varandra.

Några av förslagen handlar om enhetlig patientavgift på akutmottagningen, avgiftsfrihet vid sluten psykiatrisk tvångsvård, enhetlig patientavgift hos specialistläkare och enhetlig patientavgift för sjukvårdande behandling, t ex sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

En enhetlig patientavgift på 300 kronor införs för besök hos samtliga yrkeskategorier på sjukhusens akutmottagningar. Idag betalar patienten 300 kronor för läkarbesök eller 100 kronor för sjukvårdande behandling.

Avgiften på 100 kronor för sluten psykiatrisk tvångsvård tas bort.

För besök hos specialistläkare i gynekologi höjs avgiften från 200 kronor till 300 kronor och likställs därmed med besök hos andra specialistläkare.

Patientavgiften för sjukvårdande behandling höjs från 80 till 100 kronor för besök hos arbetsterapeut och fysioterapeut inom Vårdval Rehab. För besök hos naprapat och kiropraktor är avgiften fortfarande 200 kronor.

Förslaget går vidare till regionstyrelsen och regionfullmäktige för beslut.

Kontakt

Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande, 0700-85 25 44, Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande, 0703-56 56 37, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77 eller Åsa Elofsson, kommunikatör, 0708-801619.

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera