Hoppas anställa minst 60 undersköterskor

Förra året beslutade Västra Götalandsregionens (VGR) personalutskott att satsa totalt 10 miljoner kronor på förstärkt yrkesintroduktion för 60 undersköterskor, skötare och barnsköterskor. Det beslutet omfattade enbart nyutbildade. Vid sitt sammanträde den 4 maj beslöt personalutskottet att även undersköterskor med erfarenhet av enbart kommunal verksamhet ska omfattas.

—Västra Götalandsregionen ska ta ansvar för att nya medarbetare får en bra introduktion, kommenterar personalutskottets ordförande Gunilla Levén. Det ger bättre förutsättningar för ett mer patientsäkert och kvalitativt bra arbete samt att patienter får ett bra bemötande.

—VGR behöver säkra kompetensförsörjningen och bli mer attraktiva för den aktuella målgruppen, säger Marina Olsson, VGR:s personaldirektör. Därför utökar vi beslutet att även gälla de som enbart har erfarenhet från kommunal verksamhet och vi hoppas kunna anställa minst 60 undersköterskor med denna introduktion.

Som arbetsgivare behöver VGR attrahera ungdomar att söka vårdutbildningar genom att anställa nyutbildade undersköterskor utan yrkeserfarenhet. VGR behöver även anställa undersköterskor som har erfarenhet från till exempel kommunal verksamhet men som saknar erfarenhet av akutsjukvård.

Under hösten 2016 startade Sahlgrenska Universitetssjukhuset och NU-sjukvården program för förstärkt introduktion för undersköterskor, skötare och barnskötare. Övriga förvaltningar följer under 2017.

Kontaktpersoner:

Gunilla Levén (M), ordförande personalutskottet, 0703-05 32 02
Marina Olsson, personaldirektör, 0706-30 58 57.
Kommunikatör: Thomas Schulz, kommunikatör, 0700-20 79 72

Om personalutskottet

Personalutskottet är ett utskott till regionstyrelsen och svarar för långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor, det vill säga inriktning på regionens personalpolitik inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, omställningsfrågor samt framtida utvecklingsfrågor inom kompetensområdet.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera