Hur fångar man svaga signaler när det funkar dåligt på jobbet?

Svaga signaler är tecken på att något är på gång på en arbetsplats. Det kan vara en medarbetare som är orolig eller missnöjd, eller uppvisar symptom på att inte må bra. Chefen ser det. Företagshälsovården ser det också. Men hur pratar man om det man ser och vad gör man åt det?

Forskningsprojektet FHV NySam pågick 2013-2016 med medel från AFA Försäkring och har nyligen presenterats i en antologi, ISM-rapport 19. I projektet deltog sex förvaltningar/bolag från Västra Götalandsregionen (VGR) samt dess företagshälsovård (FHV).

Syftet var att genom ett nära samarbete mellan chefer och viktiga stödfunktioner som FHV och HR/personalfunktion hitta nya arbetssätt för att i större utsträckning arbeta mer proaktivt med den egna arbetsmiljön. I forskningsprojektet har det ingått ett aktivt stöd till pågående utvecklingsarbete, från Institutet för Stressmedicin (ISM), en FoU-resurs inom VGR.

Råd för en hållbar arbetsmiljö

Antologin presenterar resultat och slutsatser från projektet, men ger också konkreta råd till för hur man kan arbeta för en hållbar arbetsmiljö. Det handlar bland annat om att i samarbete mellan chef, FHV och HR lägga ett pussel kring vad som kan vara grundorsaker till det man ser som tidiga tecken eller svaga signaler hos medarbetare. Att inte vänta till det blir ”kris” eller sjukskrivning och att lyfta blicken från den enskilda medarbetaren till att även se vad som eventuellt behöver ändras på arbetsplatsen.

Läs mer om forskningsprojektet och dess viktigaste slutsatser i länken härintill.

Kontakt:
Annemarie Hultberg
Utvecklingsledare, Institutet för stressmedicin
Tel: 031-342 07 22
annemarie.hultberg@vgregion.se

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 50 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se