Hur når vi fram digitalt? – bredbandssverige samlas i Vara

Det 29-30 januari 2019 blir Vara Konserthus skådeplatsen för årliga bredbandskonferensen Uppkopplad. För tredje året i rad samlas Sveriges kommuners bredbandssamordnare för att diskutera och uppdatera sig på vad som händer i branschen. Årets tema är ”Vara digital - hur når vi ända fram?” Det finns också möjlighet att diskutera bredbandsutbyggnad och digitalisering med representanter från viktiga myndigheter, organisationer och företag.

- Man kan tro att allt fokus idag är på samhällets digitalisering, men vi måste komma ihåg att det fortfarande är mycket kvar att göra innan vi har nått de anslutningsmål som finns i regeringens bredbandsstrategi, säger Eric Åkerlund, bredbandskoordinator Västra Götalandsregionen.

Under punkten På väg mot ett smartare Sverige berättar digitaliseringsexperten Åsa Zetterberg om hur vi kan ta tillvara potentialen med bredband och digitalisering. På temat Digitalisering av landsbygden, talar en av Sveriges mest anlitade inspirationsföreläsare, Teo Härén.

Moderator under båda dagarna är Helena Stålnert, f.d. journalist på SVT och tidigare kommunikationsdirektör på bl.a. SSAB.

Arrangörer för konferensen är Vara kommun och Västra Götalandsregionen, Bredbandsforum, Digitaliseringsrådet, Post- och telestyrelsen (PTS), IP-Only, Netwest och Telia.

Om regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, tillväxtprogrammen och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Västsvenska Turistrådet, Almi Företagspartner Väst, naturbruksgymnasierna, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar och lista på samtliga beslut i korthet finns på www.vgregion.se/run.

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Man kan tro att allt fokus idag är på samhällets digitalisering, men vi måste komma ihåg att det fortfarande är mycket kvar att göra innan vi har nått de anslutningsmål som finns i regeringens bredbandsstrategi.
Eric Åkerlund, bredbandskoordinator från Västra Götalandsregionen.