Inbjudan pressträff till höstens Konjunkturbarometer för Västra Götaland 2018

Konjunkturutvecklingen i Västra Götaland har stadigt pekat uppåt de senaste åren. Den har inte minst gynnat det västsvenska näringslivet, med bland annat fordonsindustrin och byggsektorn som draglok. Hur ser företagarna på framtiden nu, efter ett ganska turbulent världsläge och med höstens valutgång i Sverige?

Vi kan avslöja att höstens rapport visar ett något svagare konjunkturläge, där brist på arbetskraft är ett av orosmolnen. Många företag menar att en fortsatt expansion hämmas av ett bristfälligt arbetskraftsutbud. Vilka förväntningar har de västsvenska företagarna på den fortsatta utvecklingen inom respektive bransch? Oroar sig företagen för en ökad protektionism och en därav följande minskad internationell efterfrågan?

Tid: Fredag 23 november 2018, klockan 10-11
Plats: Regionens Hus, Södra Hamngatan 37-41, plan 2

Konjunkturrapporten i sin helhet och ett pressmeddelande släpps i samband med presentationen. Pressträffen spelas in och läggs sedan upp på VGRs konto på YouTube.

Medverkande: 
Joacim Waara, regionutvecklare och ekonomie doktor, Västra Götalandsregionen
Jenny Lunneborg, analytiker SCB

Om Konjunkturbarometern:
Joacim Vaara, 072-239 68 07,  joacim.waara@vgregion.se

Pressfrågor:
Camilla Lundén, kommunikatör, 076-941 44 39, camilla.lunden@vgregion.se

Samhällsanalys som är en enhet inom koncernavdelning data & analys ska genomföra utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktning

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Västra Götalandsregionen har ett utvecklings- och samordningsansvar för regionala utvecklingsfrågor. I ansvaret ingår bland annat omvärldsbevakning och analys, att skapa goda förutsättningar för näringslivsutveckling, infrastruktur, kompetensförsörjning, kulturaktiviteter samt för ett strategiskt och effektivt miljöarbete.
Twittra det här