Kaarina Sundelin – direktör för ny koncernstab

Kaarina Sundelin har utsetts till direktör för koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen (VGR). Hon tillträder senast den 8 juli. Kaarina Sundelin är i dag förvaltningschef för Närsjukvården Halland.  

I dag har regiondirektören utsett Kaarina Sundelin till direktör för koncernstab beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård. Staben bildades i mars och ska bidra till att VGR blir bättre på att ta vara på den samlade kapacitet som finns i vården. Målet är bland annat en mer jämlik tillgång till vård och kortare vårdköer.

Kaarina Sundelin kommer närmast från en tjänst som förvaltningschef för Närsjukvården Halland där hon ansvarat för de vårdcentraler som Region Halland driver i egen regi, för folktandvård och tandreglering. När hon senare i år tillträder sin nya befattning inom VGR är det inte helt otrampad mark för henne.

– Det är roligt att kunna hälsa Kaarina Sundelin välkommen tillbaka till VGR. Här känner vi henne sedan många år som bland annat biträdande sjukhusdirektör på Södra Älvsborgs sjukhus och i olika chefs- och läkarpositioner på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

– Uppdraget intresserar mig eftersom den nya staben - och strukturen kring den - ger stora möjligheter att utveckla och förbättra. Jag är väl medveten om utmaningarna och behoven och ser fram emot att kunna bidra till helheten. Efter att tidigare ha arbetat i sjukhusvården har mitt jobb med primärvård och tandvård i Region Halland gett mig många nya insikter och en samlad bild av hälso- och sjukvården som jag tar med mig in i min nya roll, säger Kaarina Sundelin.

– I Kaarina Sundelin ser jag en chef med ett genomtänkt ledarskap. Hon är trygg i att utveckla medarbetare, processer och arbetssätt i en komplex, politiskt styrd organisation och kommer att kunna föra den viktiga dialogen med förvaltningarna och de olika hälso- och sjukvårdsnämnderna, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Kaarina Sundelin tillträder som direktör för staben senast den 8 juli och kommer att ha sin placering i Göteborg.

Kontakt
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
0706-32 11 65

Kaarina Sundelin
​0734-059236


 

 

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media