Klimatrådet vill ha nationellt klimatmål för konsumtion

Vår konsumtion skapar stora klimatutsläpp när en tröja sys i Bangladesh eller när en dator tillverkas i Kina. Klimatråd Västra Götaland vill därför införa nationella mål för klimatutsläpp, oavsett var i världen de sker.

– Nu är det dags att vi tar ansvar för våra utsläpp i resten av världen, säger Gustaf Zettergren, miljöchef på Västra Götalandsregionen.

En betydande del av svenskarnas klimatutsläpp kommer från vår konsumtion. Men dessa utsläpp räknas sällan med i Sveriges utsläppssiffror. De räknas istället som utsläpp i Bangladesh där tröjan producerats, i Kina där datorn tillverkats eller i Brasilien där kon slaktats. Klimatrådet i Västra Götaland som består av västsvenska ledare från näringsliv, offentlig förvaltning, akademi och intresseorganisationer vill se konkreta nationella mål.

Hur klimatsmart kan Sverige bli?

I Almedalen idag uppmärksammandes frågan ”Hur klimatsmart kan Sverige bli?”. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund var en av de som deltog på seminariet i Västsvenska arenan.

– Jag ser det som positivt att Klimatrådet i Västra Götaland vill se ett nationellt konsumtionsmål. Det är solklart att vi inte kommer att komma hela vägen om vi bara mäter utsläpp från det vi producerar i Sverige, säger Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister. 

I Västra Götaland finns flera föregångare på området. Göteborg Stad införde, som första stad i världen, ett konsumtionsmål 2014. Västra Götaland följde efter året därpå, troligen som första region i världen. Nu lyfts även frågan nationellt. Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram bättre mätmetoder och indikatorer för att kartlägga svenskarnas klimatavtryck utomlands. Företrädare för Klimatråd Västra Götaland vill att detta resulterar i konkreta nationella mål.

– Om det är svårt att mäta klimatutsläppen från svenskarnas konsumtion, ställer vi i Västra Götaland gärna upp som testarena, säger Johnny Magnusson (M) regionstyrelsens ordförande och en del av Klimatråd Västra Götaland.

Delar av Klimatrådet hade ett konstruktivt och framåtsyftande strategiskt möte med Per Bolund innan seminariet. Gustaf Zettergen ser stora fördelar med att redan nu börja prata om nationella konsumtionsmål. Per Bolund är intresserad av en fortsatt dialog med Klimatrådet senare i höst om dessa frågor.

Kontakt:

Gustaf Zettergren - miljöchef Västra Götalandsregionen
gustaf.zettergren@vgregion.se
0700-82 41 58

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

I Västra Götaland har vi ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010.
Twittra det här

Citat

Nu är det dags att vi tar ansvar för våra utsläpp i resten av världen
Gustaf Zettergren, miljöchef Västra Götalandsregionen
Jag ser det som positivt att Klimatrådet i Västra Götaland vill se ett nationellt konsumtionsmål. Det är solklart att vi inte kommer att komma hela vägen om vi bara mäter utsläpp från det vi producerar i Sverige
Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister
Om det är svårt att mäta klimatutsläppen från svenskarnas konsumtion, ställer vi i Västra Götaland gärna upp som testarena
Johnny Magnusson (M) regionstyrelsens ordförande och en del av Klimatråd Västra Götaland