Konjunkturen dämpades i Sjuhärad under våren

Sjuhärad upplevde en avmattning i konjunkturen under hösten, vilken har fortsatt under våren 2019. Trots detta går byggbranschen fortsatt starkt och industrikonjunkturen har endast försvagats marginellt. Framtidsutsikterna är positiva inför hösten, då flertalet branscher ser framför sig en viss återhämtning.

- Samtliga branscher har upplevt en viss nedgång under våren. Läget är visserligen gott inom flertalet branscher, men det mesta talar för att högkonjunkturen är över för denna gång. Detta innebär inte att vi för närvarande upplever en lågkonjunktur, utan snarare att vi befinner oss i ett normalkonjunkturläge, säger Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör vid Västra Götalandsregionen.

Konjunkturindex för Sjuhärad hamnar på +25 i våren barometer, vilket innebär att läget är förhållandevis positivt även om det inte råder högkonjunktur. Gränsvärdet för högkonjunktur är +40. Värt att notera är det faktum att konjunkturläget bedöms vara något bättre i Sjuhärad än i övriga länsdelar, även om det är marginellt i jämförelse med Göteborgsregionen och Skaraborg. För byggföretagen kvarstår det goda konjunkturläget, medan delar av industrin liksom handeln har upplevt en inbromsning.

- Läget är i stort sett detsamma som i höstas vad gäller utbud och efterfrågan på arbetskraft. Det finns anledning att på allvar oroa sig över arbetskraftsbristen i vissa sektorer och regioner, då den regionala tillväxten är beroende av en kompetensförsörjning som för närvarande inte kan tillgodoses, säger Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker vid Västra Götalandsregionen.På arbetsmarknaden råder fortsatt högt efterfrågetryck i Sjuhärad och exempelvis byggbranschen och maskinindustrin har ytterligare rekryteringsbehov.

Kontakt

Joacim Waara, samhällsanalytiker,  joacim.waara@vgregion.se, 072 - 239 68 07​

​Camilla Lundén, kommunikatör, camilla.lunden@vgregion.se, 076- 941 44 39

Samhällsanalys är en enhet inom koncernavdelning data & analys som genomför utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktning

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Om undersökningen Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en enkät till cirka 1 000 företag inom följande huvudbranscher: tillverkningsindustri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport och logistik, partihandel, företagstjänster samt IT-tjänster. Undersökningen som ger en totalbild för hela Västra Götaland har dessutom brutits ned på de fyra delregionerna Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Vårens mätningar – där svaren från företagen samlats in under mars och april – avser utfall för andra halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för innevarande halvår samt en prognos för andra halvåret 2019.
Twittra det här

Citat

Samtliga branscher har upplevt en viss nedgång under våren. Läget är visserligen gott inom flertalet branscher, men det mesta talar för att högkonjunkturen är över för denna gång. Detta innebär inte att vi för närvarande upplever en lågkonjunktur, utan snarare att vi befinner oss i ett normalkonjunkturläge.
Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör vid Västra Götalandsregionen
Läget är i stort sett detsamma som i höstas vad gäller utbud och efterfrågan på arbetskraft. Det finns anledning att på allvar oroa sig över arbetskraftsbristen i vissa sektorer och regioner, då den regionala tillväxten är beroende av en kompetensförsörjning som för närvarande inte kan tillgodoses.
Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker vid Västra Götalandsregionen