Konjunkturen har mattats sedan i höstas i Skaraborg

Höstens konjunkturbarometer visade att läget var gynnsamt för näringslivet i Skaraborg och inför våren förväntades en ytterligare förstärkning av konjunkturläget. Detta har dock inte infriats utan under våren har en avmattning skett inom det regionala näringslivet. Inom byggbranschen har konjunkturen svalnat betydligt, men även inom flertalet övriga branscher har en avmattning skett. Inför hösten finns dock en försiktig optimism gällande utvecklingen under det kommande halvåret.

- Samtliga branscher har upplevt en viss nedgång under våren. Läget är visserligen gott inom flertalet branscher, men det mesta talar för att högkonjunkturen är över för denna gång. Detta innebär inte att vi för närvarande upplever en lågkonjunktur, utan snarare att vi befinner oss i ett normalkonjunkturläge, säger Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör vid Västra Götalandsregionen.

Konjunkturindex för Skaraborg hamnar på +23, vilket är en nedgång med 13 enheter sedan i höstas. Konjunkturläget är följaktligen gott, men det råder ej högkonjunktur. (Gränsvärdet för högkonjunktur är +40). Läget för transportmedelsindustrin är fortsatt gynnsamt, även om läget har svalnat betydligt sedan i höstas. Inom byggbranschen har dock en påtaglig avmattning skett, då orderstocken har minskat. Även handeln har upplevt en viss mattning av det konjunkturella läget. 

- Läget inom byggbranschen har förändrats markant under det senaste halvåret, med en påtaglig nedkylning av den regionala byggkonjunkturen. Läget är osäkert inför framtiden och företagen inom den aktuella branschen tror på ytterligare avmattning under hösten, säger Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker vid Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Joacim Waara, samhällsanalytiker,  joacim.waara@vgregion.se, 072 - 239 68 07​

​Camilla Lundén, kommunikatör, camilla.lunden@vgregion.se, 076- 941 44 39

Samhällsanalys är en enhet inom koncernavdelning data & analys som genomför utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktning

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Om undersökningen Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en enkät till cirka 1 000 företag inom följande huvudbranscher: tillverkningsindustri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport och logistik, partihandel, företagstjänster samt IT-tjänster. Undersökningen som ger en totalbild för hela Västra Götaland har dessutom brutits ned på de fyra delregionerna Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Vårens mätningar – där svaren från företagen samlats in under mars och april – avser utfall för andra halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för innevarande halvår samt en prognos för andra halvåret 2019.
Twittra det här

Citat

Samtliga branscher har upplevt en viss nedgång under våren. Läget är visserligen gott inom flertalet branscher, men det mesta talar för att högkonjunkturen är över för denna gång. Detta innebär inte att vi för närvarande upplever en lågkonjunktur, utan snarare att vi befinner oss i ett normalkonjunkturläge.
Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör vid Västra Götalandsregionen
Läget inom byggbranschen har förändrats markant under det senaste halvåret, med en påtaglig nedkylning av den regionala byggkonjunkturen. Läget är osäkert inför framtiden och företagen inom den aktuella branschen tror på ytterligare avmattning under hösten.
Joacim Waara, ekonomie doktor och analytiker vid Västra Götalandsregionen