Konjunkturen svagare på alla fronter i Fyrbodal

Näringslivet i Fyrbodal har upplevt en påtaglig konjunkturavmattning sedan i höstas. Det är för närvarande emellertid inte frågan om en lågkonjunktur, utan snarare övergång från högkonjunktur till normalkonjunktur. Avmattningen i Fyrbodal är branschöverskridande och såväl industri som handel och byggbransch upplever en konjunkturavmattning.

- Samtliga branscher har upplevt en viss nedgång under våren. Läget är visserligen gott inom flertalet branscher, men det mesta talar för att högkonjunkturen är över för denna gång. Detta innebär inte att vi för närvarande upplever en lågkonjunktur, utan snarare att vi befinner oss i ett normalkonjunkturläge, säger Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör vid Västra Götalandsregionen.

Konjunkturindexet ligger på +11, medan motsvarande siffra i höstas var +36. (Gränsvärdet för högkonjunktur är +40). Det rör sig följaktligen om en minskning med 25 enheter. Detta följer trenden för hela Västra Götaland, som upplevt en svagare konjunktur än förväntat under våren. Tillbakagången är emellertid kraftigare i Fyrbodal än i övriga delregionen. Prognosen inför hösten 2019 indikerar dock en viss återhämtning och förbättrat konjunkturläg

- I höstas förväntades en förstärkning av industrikonjunkturen under våren 2019, men istället har företagen i Fyrbodal upplevt en påtaglig avmattning. Detta förklaras bl.a. av en försvagad efterfrågan på hemmamarknaden, som har medfört att lönsamheten inom industrin är lägre än i höstas. Parallellt med den avmattade industrikonjunkturen har en tillbakagång skett inom såväl byggbranschen som handel, säger Joacim Waara ekonomie doktor och analytiker vid Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Joacim Waara, samhällsanalytiker,  joacim.waara@vgregion.se, 072 - 239 68 07​

​Camilla Lundén, kommunikatör, camilla.lunden@vgregion.se, 076- 941 44 39

Samhällsanalys är en enhet inom koncernavdelning data & analys som genomför utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktning

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Om undersökningen Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en enkät till cirka 1 000 företag inom följande huvudbranscher: tillverkningsindustri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport och logistik, partihandel, företagstjänster samt IT-tjänster. Undersökningen som ger en totalbild för hela Västra Götaland har dessutom brutits ned på de fyra delregionerna Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Vårens mätningar – där svaren från företagen samlats in under mars och april – avser utfall för andra halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för innevarande halvår samt en prognos för andra halvåret 2019.
Twittra det här

Citat

Samtliga branscher har upplevt en viss nedgång under våren. Läget är visserligen gott inom flertalet branscher, men det mesta talar för att högkonjunkturen är över för denna gång. Detta innebär inte att vi för närvarande upplever en lågkonjunktur, utan snarare att vi befinner oss i ett normalkonjunkturläge.
Helena L. Nilsson, regionutvecklingsdirektör vid Västra Götalandsregionen
I höstas förväntades en förstärkning av industrikonjunkturen under våren 2019, men istället har företagen i Fyrbodal upplevt en påtaglig avmattning. Detta förklaras bl.a. av en försvagad efterfrågan på hemmamarknaden, som har medfört att lönsamheten inom industrin är lägre än i höstas. Parallellt med den avmattade industrikonjunkturen har en tillbakagång skett inom såväl byggbranschen som handel
Joacim Waara ekonomie doktor och analytiker vid Västra Götalandsregionen