Kraftsamling fullföljda studier imponerar i Europa

”Changing cities to change the world!” var konferestiteln på WHO Healthy Cities Networks 30-årsjubileum. Cirka 600 personer från främst Europa deltog på konferensen som hölls i en av medlemsstäderna; Belfast på Nordirland den 1–4 oktober. Västra Götalandsregionen var på plats och presenterade vårt arbete Kraftsamling fullföljda studier.

I 30 år har europeiska städer och regioner arbetat tillsammans med Världshälsoorganisationen WHO Europe för att sprida och utveckla kunskaper och idéer om hur den lokala och regionala nivån kan bidra till en hälsosam, jämlik och hållbar utveckling. Politiker, forskare och tjänstepersoner träffas och delar praktiska erfarenheter samtidigt som nya forskningsrön blir presenterade.

Föreläsarna fokuserade på områden som fred, miljö och mat och hur allt hör ihop och är viktiga för att vi ska få en hållbar framtid, säger Gunnel Adler, ordförande i Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté, om konferensen.
 

VGR lyfte arbetet Kraftsamling fullföljda studier

Konferensen innehöll seminarier med praktiska exempel på vad som görs i olika medlemsländer. Västra Götalandsregionen tog tillfället i akt och presenterade vårt arbete ”Kraftsamling fullföljda studier”. Kraftsamlingen handlar om hur vi ska få fler elever att klara sin skolgång. Forskningen visar tydligt att de barn som klarar sina studier har bättre chans till att sedan få ett arbete, en god hälsa och ett bättre liv.

Intresset var stort bland åhörarna och vår förmåga att fånga det tvärsektoriella för en avgörande inte bara skol- och hälsofråga utan också samhällsfråga, verkar ha imponerat på många, säger Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen.

Vstra Gtaland var representerad av Elisabeth Bengtsson regionutvecklare p VGR Gunnel Adler ordfrarande i VGRs folkhlsokommitt Elisabeth Rahmberg folkhlsochef p VGR och Ida Legnemark ordfrande i Svenska Healthy Cities ntverket frn Bors
Västra Götaland var representerad av Elisabeth Bengtsson (regionutvecklare på VGR), Gunnel Adler (ordförarande i VGR:s folkhälsokommitté), Elisabeth Rahmberg (folkhälsochef på VGR) och Ida Legnemark (ordförande i Svenska Healthy Cities nätverket, från Borås)

Att vi kan lära och inspireras av varandra är själva drivkraften i nätverket WHO Healthy Cities, det bidrar till att föra folkhälsoarbetet framåt i våra städer och regioner, avslutar Gunnel Adler, ordförande i Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté.

Kontaktperson

Elisabeth Bengtsson - regionutvecklare Västra Götalandsregionen
elisabeth.m.bengtsson@vgregion.se
Tel: 076-887 01 17

Mer information

Läs mer om konferensen WHO Healthy Cities

Läs mer om Kraftsamling fullfölja studier

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Föreläsarna fokuserade på områden som fred, miljö och mat och hur allt hör ihop och är viktiga för att vi ska få en hållbar framtid
Gunnel Adler, ordförande i Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté, om konferensen
Intresset var stort bland åhörarna och vår förmåga att fånga det tvärsektoriella för en avgörande inte bara skol- och hälsofråga utan också samhällsfråga, verkar ha imponerat på många
Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen
Att vi kan lära och inspireras av varandra är själva drivkraften i nätverket WHO Healthy Cities, det bidrar till att föra folkhälsoarbetet framåt i våra städer och regioner
Gunnel Adler, ordförande i Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté