Kulturnämnden säkrar bygge av ateljéboenden

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beviljar Konstnärernas kollektivverkstad i Bohuslän 1 000 000 kronor för att bygga nya ateljéboenden.

Konstnärernas kollektivverkstad i Bohuslän är en av landets största kollektivverkstäder med 350 medlemmar i Sverige och världen. Genom sitt breda utbud av verkstäder och sin spetskompetens inom bearbetning av sten, ses Konstnärernas kollektivverkstad i Bohuslän som unik även i ett europeiskt perspektiv och lockar varje år deltagare från hela världen.

Nu planerar man för ett nybygge för att skapa 13 ateljéboenden. För att projektet ska kunna starta i februari 2017 som planerat avsätter nu Västra Götalandsregionens kulturnämnd 1 000 000 kronor för att säkra bygget.

Stärker infrastrukturen för konstnärer

I Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019 beskrivs kollektivverkstäderna som en central del av den regionala infrastrukturen för att gynna nyskapande. Att satsa på ateljéboenden i Gerlesborg är även en satsning för konstområdet i hela Västra Götaland, där Konstnärernas kollektivverkstad i Bohuslän är en motor för kompetensutveckling såväl som konstnärlig utveckling.   

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media