Kulturnämndens budget 2021

Kulturnämnden har beslutat om detaljbudget för 2021. Viktiga förändringar till nästa år är en ändring i de 30 uppdrag som omfattar ca 75% av nämndens budget, samt några nya satsningar inom form och design, pedagogisk kompetensutveckling för lärare samt satsning på musik, cirkus och dans.
 

Nya uppdrag

Ungefär 30 nya uppdrag träder i kraft i januari 2021 för perioden 2021–2024. Totalt utgör uppdragen ca 75% av kulturnämndens årliga budget. Uppdragsbaserade verksamhetsstöd för region-egna utförare och långsiktiga uppdrag för externa utförare är därför ett av de mest kraftfulla verktygen för att genomföra kulturstrategin. Målen i uppdragen är baserade på kulturstrategins prioriteringar och uppdragstagarna ska i samverkan med andra bidra till att vidga deltagandet, gynna nyskapandet, utveckla kapaciteter, nyttja tekniken och öka internationaliseringen i Västra Götaland.

Det som är nytt för uppdragsperioden är att uppdragen och målen på ett tydligare sätt är kopplade till kulturstrategins prioriteringar, att uppdragstagaren beskriver hur uppdraget bidrar till hållbar utveckling, den regionala utvecklingsstrategin och FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030, samt att arbetet för jämställdhet och mot trakasserier beskrivs och följs upp inom uppdraget. Nytt är också att uppdragen är fyraåriga, vilket är planerat i förhållande till såväl mandatperioder som kulturstrategins tidsramar (med undantag för några som är två-åriga, se detaljbudget).

 

Axplock ur kulturnämndens budget 2021

  • Regionteater Väst stärker sitt pedagogiska arbete med lärare som främsta målgrupp, efter ett ökat behov hos kommunerna. Med en ramhöjning på 1,4 miljoner för två tjänster kan arbetet skalas upp betydligt. Då lärare via kompetenshöjningen blir säkrare kan de arbeta med eleverna före och efter föreställningen, vilket höjer kvaliteten. Behovet finns exempelvis då det gäller ämnen som psykisk ohälsa.
     

  • Vara konserthus får 1 miljon i ökat stöd till verksamhet för den nya "blackboxen". Pengarna ska gynna stora scenen, blackboxen och öka residensverksamheten. Målet med blackboxen är att bredda deltagandet inom musik, cirkus och dans. Blackboxen möjliggör experiment och är en unik resurs i regionen som kan husera samtida cirkus och större/andra/nya format inom många genrer. 
     
  • Textilmuseet får utökat ansvar för att vara en arena för form och design, och ska tillsammans med andra aktörer och med Förvaltningen för kulturutveckling ta ansvar för att utveckla regionala noder inom området. Textilmuseet får en ramhöjning på 1,5 miljoner.
     

Kulturnämndens protokoll och handlingar - budget 2021

 

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Daniel Andersson (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0766-29 87 43

Ann-Charlott Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Vem du än är och var du än bor ska du alltid ha nära till kulturen i Västra Götaland. Kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare, och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling. Kultur kan få människor att växa och har stor betydelse för sysselsättning, regional utveckling och tillväxt i Västra Götaland. 

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se