Lägesrapport VGR: Fortsatt smittspridning, särskilt bland yngre vuxna

Nu gäller det att få ner smittspridningen ytterligare. Den senaste månaden har antalet konstaterade fall av covid-19 legat på en relativt stabil nivå i Västra Götaland. Men den sista veckan syns en viss ökning jämfört med veckan dessförinnan.

– Speciellt ökar antalet bekräftat smittade personer i åldrarna 20 till 29 år. Det är viktigt att smittspridningen i den gruppen minskar. De har ofta många sociala kontakter, och då finns förutsättningar för att en ytterligare spridning kan ske, säger Birgitta Arnholm, biträdande smittskyddsläkare.

Under förra veckan, vecka 31, rapporterades 605 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en ökning jämfört med vecka 30 men i nivå med veckorna dessförinnan.

– Råden till alla gäller fortsatt: Stanna hemma vid minsta symtom, håll avstånd, tvätta händerna ofta och undvik att delta i större sociala sammanhang, säger Birgitta Arnholm.

Fram till och med 5 augusti klockan 14.00 hade totalt 18 580 personer testats positiva för covid-19 i Västra Götaland.

Antal inneliggande patienter

Behovet av sjukhusvård för covid-19 fortsätter att minska. I dag torsdag 6 augusti klockan 10 fanns 46 inneliggande patienter med positiv covid-19 varav 9 vårdas på intensivvårdsavdelning, IVA.

– Vi ser en fortsatt nedgång gällande antalet personer med covid-19 som behöver inneliggande vård. Sjukvården har kontroll, tillgång till materiel och läkemedel och hanterar pandemin på ett bra sätt. Men det är fortsatt ansträngt för personalen med de utmaningar som covid-19 och semesterperioden innebär, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

I Västra Götaland har nu närmare 177 000 PCR-prover för covid-19 analyserats. Under vecka 31 genomfördes 9713 prover varav 6,2 procent var positiva. Det kan jämföras med 3,8 procent veckan före dess.

– Vi kan inte nog understryka vikten av att man följer förhållningsreglerna. Vid symtom stanna hemma, pandemin är inte över och vi måste alla hjälpas åt för att minska smittspridningen, säger Ann Söderström.

Mer information:

Västra Götalandsregionen uppdaterar varje vardag sin webbplats med uppgifter om hur många som vårdas för covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland.

Smittskydd Västra Götaland ger ut en veckorapport som bland annat redogör för smittspridningen fördelat på kommun, ålder och kön.

Folkhälsomyndigheten publicerar varje torsdag ny statistik om covid-19 för alla regioner och kommuner i hela landet.

 

Kontakt vid frågor:

Presstjänsten VGR Koncernkontor, presstjansten@vgregion.se, 010-441 41 99

Lägesrapport VGR är ett veckovis pressmeddelande som sammanfattar läget kring covid-19 i Västra Götaland. Rapporten skickas normalt på torsdagar i samband med att Smittskydd Västra Götaland och Folkhälsomyndigheten släpper ny veckostatistik.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media