Lägesrapport VGR: Kraftig ökning av nya covid-19-fall i Västra Götaland

Antalet bekräftade fall av covid-19 ökar. Under vecka 43 konstaterades 1 371 nya fall, vilket är nästan dubbelt så många som veckan dessförinnan.
Smittspridningen finns i hela Västra Götaland – i Göteborg med kranskommuner är ökningen mest markant.

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg, vid Smittskydd Västra Götaland, säger att samhällsspridningen ökar i hela Västra Götaland.

–  Vi ser många olika utbrott och det är en generell ökning i hela regionen, säger Thomas Wahlberg.

På arbetsplatser, i skolor, under fester, på afterwork, i idrotten, i hemmet – där människor träffas sprids också covid-19.

– Jag kan inte nog poängtera de allmänna rekommendationerna. Stanna hemma vid minsta förkylningssymtom, provta dig, håll avstånd till andra, undvik större sociala sammanhang, res inte kollektivt om du inte måste och försök arbeta hemifrån om du kan, säger Thomas Wahlberg.

Fler på sjukhus

Behovet av sjukhusvård för covid-19 ökar. I går måndag 26 oktober, fanns det totalt 64 patienter med covid-19 på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Det är det högsta antalet sedan slutet på juli.

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, säger att vården har god kapacitet att ta hand om dem som behöver vård.

–  Men personalen har arbetat hårt under hela våren och vi kan behöva ställa in planerad vård. Jag tror dessvärre att vi kommer att se fler som behöver sjukhusvård den närmaste tiden. Jag vill understryka det smittskyddsläkaren säger: följ rekommendationerna. Om vi alla hjälps åt kan vi bromsa smittspridningen och vända utvecklingen, säger Ann Söderström.
 

Kontakt vid frågor:

Presstjänsten VGR Koncernkontor, presstjansten@vgregion.se, 010-441 41 99

För mer information:

Västra Götalandsregionen uppdaterar på måndagar, onsdagar och fredagar om hur många som vårdas för covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland.

Smittskydd Västra Götalands veckorapport med fördjupad statistik fördelat på kommun, ålder och kön kommer på torsdag 29 oktober.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera