Lägesrapport VGR: Pandemins belastning på vården minskar långsamt

Det går långsamt, men behovet av sjukhusvård för covid-19 fortsätter att minska. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg betonar vikten av att vi alla hjälps åt med att bromsa smittan. När temperaturen sjunker ser han en risk för trängsel i affärer, köpcentrum och andra inomhusmiljöer.

Behovet av sjukhusvård för covid-19 fortsätter att minska i Västra Götaland. I dag, den 2 juli, finns det totalt 176 inneliggande patienter varav 33 inom intensivvården. Det är en minskning sedan förra veckan och nivåerna just nu är de lägsta sedan början på april.

Regionen är stor och utvecklingen varierar mellan olika områden, men summerat för hela Västra Götaland ser vi en fortsatt minskning. Samtidigt det är fortfarande för tidigt att kalla läget stabilt, för belastningen på våra sjukhus är fortfarande hög, säger Kristine Rygge, beslutsfattare i regional särskild sjukvårdsledning.

Västra Götalandsregionen har också beslutat att avveckla intensivvårdplatserna i fältsjukhuset Kronan, som förstärkt Östra sjukhuset i Göteborg under våren. Avvecklingen kommer att ske successivt under sommaren.

– Vi är glada och tacksamma för stödet från Försvarsmakten genom att de har lånat ut fältsjukhuset, som har varit en viktig resurs i vår beredskap. Samtidigt är det också glädjande att behovet av intensivvård har minskat så mycket att det inte längre behövs, säger Kristine Rygge.

 

Svalt väder och risk för trängsel inomhus

Fram till och med i dag, den 2 juli, har Västra Götaland fått 15 628 bekräftade fall av covid-19. Förra veckan varnade smittskyddsläkare Thomas Wahlberg för att det varma och soliga vädret som dominerade då skulle locka till trängsel på badstränder och liknande. Nu när temperaturen sjunker ser han andra risker.

När vädret blir lite sämre är det många som passar på att göra ärenden och gå i affärer. Där ser vi en stor risk för trängsel i inomhusmiljöer som till exempel gallerior och köpcentrum. Vi behöver alla fira våra semestrar och skollov på ett ansvarsfullt sätt. Smittan finns omkring oss och även om man inte oroar sig för att själv bli allvarligt sjuk kan man smitta någon annan som råkar illa ut, säger Thomas Wahlberg.

Han ser också en fortsatt utmaning med att många som provtagit sig fortsätter att röra sig i samhället i väntan på provsvaret.

Vi ser dels att personer går till arbetet trots att de har luftvägssymptom och vi vet att de smittar andra. Och vi får fortfarande indikationer på att personer som har gått och provtagit sig sedan går till arbetet medan de väntar på svar. Gör inte det. Har du provtagit dig ska du stanna hemma och vänta på ditt svar, säger han.

 

Bromsad provtagning men fortsatt många prover

Allmänhetens intresse för att provtas för covid-19 är fortsatt stort. Sedan en vecka tillbaka har Västra Götalandsregionen minskat på PCR-provtagning av personer med milda symptom i syfte att korta ledtiderna för prioriterade patienter och vårdpersonal.

Från och med i höst beräknar Västra Götalandsregionen att också kunna erbjuda antikroppstester till allmänheten. En robust organisation för sådan provtagning och analys är under uppbyggnad, men i dagsläget är det prioriterat att provta personer med misstänkt pågående infektion.

 

Mer information:

Västra Götalandsregionens webbplats hittar du information om hur många patienter med covid-19 som skrivs in och ut från sjukhusen i Västra Götaland.

Hos Smittskydd Västra Götaland hittar du veckorapporter om smittskyddsarbetet i Västra Götaland och smittspridning fördelat på t ex kommun, ålder och kön.

Folkhälsomyndigheten publicerar varje torsdag ny statistik om covid-19 för alla regioner och kommuner i hela landet.

 

Kontakt vid frågor:

Presstjänsten VGR Koncernkontor, presstjansten@vgregion.se, 010-441 41 99

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media