Medverkansersättning stärker den samtida konsten

2017 års rapport om medverkansersättning visar gott resultat och har ökat konstnärers möjlighet att få betalt för att ställa ut. Nu beviljar kulturnämnden ytterligare en miljon för 2018 i medverkansersättning.

Medverkansersättning är en del av det så kallade MU-avtalet som är ett avtal mellan staten och konstnärsorganisationerna. Kulturnämnden har sedan tidigare arbetat utifrån den ena delen av MU-avtalet – utställningsersättning. 2017 blev Västra Götalandsregionenen den första regionen att avsätta medel som var öronmärkta för medverkansersättning, en satsning som nu alltså fortsätter.

 – En slutsats som vi kan dra av 2017 års satsning på medverkansersättning är att konsthallarna och museerna har fått större möjlighet att beställa nya verk, säger Staffan Rydén, Västra Götalandsregionens kulturchef.

Sagt om medverkanersättning

”Medverkansersättning ger en betydligt bättre möjlighet till en mer seriös nyproduktion och konstnärerna har tagit fram nya verk inför utställningen. Konstnärerna fick bättre betalt än de annars skulle fått. Troligtvis hade vi inte kunnat ersätta dem för att ta fram nya verk om vi inte fått medverkansersättningen.”

Det menar Konsthallen Bohusläns museum i en kommentar till Västra Götalandsregionen. Medverkansersättningen kan sökas av museer och konsthallar som har långsiktiga uppdrag av kulturnämnden.

Medverkansersättning för 2018 tilldelas:

  • Konsthallen Bohusläns museum – 135 000 kronor.
  • Borås konstmuseum – 150 000 kronor.
  • Dalslands konstmuseum – 135 000 kronor.
  • Konstmuseet i Skövde – 150 000 kronor
  • Nordiska Akvarellmuseet – 150 000 kronor.
  • Röda Sten Konsthall – 150 000 kronor.
  • Textilmuseet – 150 000 kronor

Läs rapporten om 2017 års medverkansersättning och 2018 års ansökningar

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media