Mohammed Ali – vinnare av årets folkhälsopris

Lokala förebilder som stärker ungas självkänsla och uppmuntrar till att våga drömma - det är enligt Mohammed Ali ett vinnande koncept för att skapa framtidstro bland unga i Hammarkullen. Igår tilldelades han Västra Götalandsregionens folkhälsopris för sitt stora engagemang för och tillsammans med unga i Hammarkullen.

Det saknades länge en mötesplats för mellanstadieelever i Hammarkullen. Genom Mohammeds ideella engagemang startades Minimix i anslutning till områdets fritidsgård. Igår tilldelades han Västra Götalandsregionens folkhälsopris för sitt stora engagemang i bland annat fritidsgården.

– Folkhälsopriset är ett sätt att uppmärksamma personer eller insatser som bidrar till att skapa möjlighet för fler att kunna delta i samhällslivet och till ett mer hälsosamt liv, säger Charlotte Nordström (M) ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet som igår delade ut folkhälsopriset till Mohammed Ali.

Motiveringen till årets pristagare

Så här lyder motivering till vinnaren av årets folkhälsopris:
”En meningsfull fritid där ungas inflytande tas tillvara bidrar till vår tids utveckling och framsteg. Genom att tidigt bana väg för ungas delaktighet i samhället kan deras mål och drömmar bli verklighet. Mohammed Ali tilldelas Folkhälsopriset 2019 för sitt genuina engagemang för och tillsammans med unga från olika kulturer i Hammarkullen, Göteborg. Han är bland annat grundare till mötesplatsen Minimix som initierades för att det saknades en träffpunkt för barn i åldrarna 10–12 år efter skoltid. Där erbjuds både spontana och organiserade aktiviteter som skapar möjlighet att träffa nya vänner. Genom att uppmuntra unga att vara aktiva i lokalsamhället vill Mohammed skapa positiva förebilder som bidrar till ett socialt hållbart Hammarkullen.”

Mohammed Ali beskrivs som en trygg person som alltid ställer upp; en förebild för ungdomar i Hammarkullen som inspirerar till att våga tro på sina drömmar.

– Jag hade själv en lillebror som var tio år och hängde på torget. Han och hans kompisar hade inga goda förebilder och jag såg vad som hände. Det var en miljö där 15-åringar sålde knark och där lättförtjänta pengar verkade vara den enklaste genvägen till ett gott liv. När de är så små förstår de inte konsekvenserna över vad ett kriminellt liv leder till, säger Mohammed Ali.

– Det är eldsjälar som Mohammed som behövs för att stärka arbetet med folkhälsa och som bidrar till en mer jämlik hälsa i vår region. Därför går årets folkhälsopris till honom, vslutar Charlotte Nordström (M) ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

Charlotte Nordstrm M ordfrande i beredningen fr folkhlsa och social hllbarhet tillsammans med pristagare Mohammed Ali och Annika Tnnstrm M ordfrande i regionfullmktige

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Folkhälsopriset är ett sätt att uppmärksamma personer eller insatser som bidrar till att skapa möjlighet för fler att kunna delta i samhällslivet och till ett mer hälsosamt liv
Charlotte Nordström (M) ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet
Jag hade själv en lillebror som var tio år och hängde på torget. Han och hans kompisar hade inga goda förebilder och jag såg vad som hände. Det var en miljö där 15-åringar sålde knark och där lättförtjänta pengar verkade vara den enklaste genvägen till ett gott liv. När de är så små förstår de inte konsekvenserna över vad ett kriminellt liv leder till
Mohammed Ali, vinnare av årets folkhälsopris