Ny mottagning för patienter med benskörhet

Intravenös osteoporosvård är ett projekt initierat av Göteborgs hälso-och sjukvårdsnämnd som syftar till att förbättra läkemedelsbehandling av osteoporos (benskörhet) samt att utjämna skillnader i hälsa mellan olika stadsdelar i Göteborg.

Osteporos drabbar främst kvinnor bland annat efter menopaus och det finns ett stort mörkertal. Målet är att minst 40 procent skall behandlas men i nuläget får bara 14 procent av drabbade i Göteborg rätt vård. Därför har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd lyft frågan om att öka antalet behandlade patienter.

Beslut om en mottagning för osteporosmottagning togs 26 oktober i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds sammanträde. Då mottagning dels ska utjämna skillnaderna i ohälsa mellan stadsdelarna och behovet visat sig vara störst i de centrala delarna av staden öppnas mottagningen där.

Det blir en producentneutral mottagning i egenregi vars uppdrag både innefattar vård och att ge kunskapsstöd till övriga mottagningar i staden. Medicinsk kommer mottagningen ge effektiv behandling med injektion två gånger per år eller dropp en gång per år. Detta upprepas under två-tre år.

Många patienter missas eller får inte rätt diagnos vid exempelvis ryggsmärtor och får inte behandling mot sin osteoporos. Kunskapen om hur patienterna identifieras måste ökas och därför är ett kunskapsbyte med vårdcentralerna i Göteborg viktig.

Mottagningen skall också samarbeta med specialistmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal. Enhet e-hälsa har varit involverade i arbetet för att utnyttja möjligheterna som digitaliseringen innebär för att effektivt kunna identifiera patienter med riskfaktorer.

Nämndens beslut innebär att en producentneutral mottagning i egenregi på primärvårdsnivå ska bedriva en behandlingsenhet för osteoporos i Göteborg 2017-2019 och utvärdera projektet.

 

Kontakt:
Johan Fält (M), ordförande, 0709-960 300
Manijeh Mehdiyar (MP), 1:e vice ordförande, 0722-50 54 54
Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande, 0736-60 17 35

 

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera