Ny vårdgivare för mödrahälsovården i Stenungsund och Tjörn

Från och med 1 januari 2018 kommer mödrahälsovården i Stenungsund och Tjörn att bedrivas av företaget Nötkärnan Mödrahälsovård och Gynekologi AB.

Uppdraget kommer att vara detsamma som nuvarande vårdgivaren Fröja ekonomisk förening har.

Västra Götalandsregionens (VGR) nuvarande avtal med Fröja ekonomisk förening löper ut den 31 december 2017. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har därför genomfört en upphandling av verksamheten.

Anbud har kommit in från Gynekolog- och Barnmorskemottagningen Fröja ekonomisk förening och från Nötkärnan Mödrahälsovård och Gynekologi AB. Resultatet efter utvärdering av de inkomna anbuden är att avtal tecknats med Nötkärnan. Bägge anbudsgivarna uppfyllde de obligatoriska krav som VGR ställt upp, och anbudsutvärderingen har därefter baserats på det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Uppdraget till vårdgivaren omfattar

  • mödrahälsovård under och efter förlossning

  • föräldrastöd individuellt och i grupp

  • preventivmedelsrådgivning

  • test för sexuellt överförbara infektionssjukdomar, behandling och smittspårning

  • cellprovskontroller

  • medverkan på familjecentraler och ungdomsmottagningar i Stenungsund och Tjörn

  • utåtriktad verksamhet avseende sexuell och reproduktiv hälsa.

Avtalstiden är på två år med möjlighet till förlängning i maximalt 24 månader.

Nötkärnans mottagningar kommer att finnas i samma lokaler där nuvarande vårdgivare har sin verksamhet.

Nötkärnan Gynekologi och Mödravård AB är en helägd verksamhet inom Nötkärnan vård och omsorg AB, som idag driver flera medarbetarägda vårdcentraler och rehabenheter i Västra Götaland. Företaget bedriver idag mödravård och gynekologisk vård i Göteborg under namnet Barnmorskegruppen.

Kontaktpersoner:

Nicklas Attefjord (MP) ordförande västra hälso- och sjukvårdsnämnden, nicklas.attefjord@mp.se, 0707-14 89 96

Anne-Lie Sundling (KD) 1:e vice ordförande, annelie.sundling@kristdemokraterna.se, 0727-52 56 00

Janette Olsson (S) 2:e vice ordf. janette.olsson@stenungsund.se, 0731-59 72 62

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar