Nytt avtal ger fler kvinnor möjlighet till förlossningsstöd

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 27 mars att ingå ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Stöd i födelse och föräldraskap Göteborg.
Avtalet gör det möjligt för fler utlandsfödda kvinnor i kommunerna i västra hälso- och sjukvårdsnämndens område att få förlossningsstöd av en doula eller kulturtolk.

Nämnden ger sedan tidigare föreningen Stöd i födelse och föräldraskap Göteborg bidrag för att genomföra doulauppdrag. Före 2017 var det mest kvinnor i Göteborgs kranskommuner som fick hjälp men förra året gav nämnden föreningen i uppgift att utöka sin verksamhet till alla elva kommuner i nämndsområdet. Det nu beslutade IOP-avtalet förstärker detta uppdrag och ger bättre förutsättningar för verksamheten att växa och utvecklas.

Föreningen får också i uppgift att etablera kontakter med familjecentraler i kommunerna. Detta för att kvinnorna och partner ska känna sig mer bekväma och ha mod att söka sig till familjecentralen efter förlossningen för fortsatt stöd och möten med andra föräldrar.

Syftet med IOP-avtalet är att kunna erbjuda en jämlik vård i samband med graviditet och förlossning för utlandsfödda kvinnor som inte kan svenska och/eller som tidigare haft en svår traumatisk förlossningsupplevelse. Kvinnor från utomeuropeiska länder som föder barn i Sverige har ökad risk för komplicerad förlossning än svenskfödda. Förutom rent språkliga problem finns också kulturella olikheter som kan skapa missförstånd, dåligt förtroende och otrygghet.

Avtalet gäller från 1 april 2018 och under hela 2019, med möjlighet till två års förlängning.  Nämnden avsätter 400 000 kronor för insatserna och finansieringen sker inom ramen för nämndens folkhälsobudget.

Stöd i födelse och föräldraskap Göteborg har sedan tidigare IOP-avtal om doulaverksamhet även med Angereds närsjukhus.

Kontaktpersoner:

Nicklas Attefjord (MP) ordf. nicklas.attefjord@mp.se, 0707-14 89 96

Anne-Lie Sundling (KD) 1 vice ordf. annelie.sundling@kristdemokraterna.se, 0727-52 56 00

Janette Olsson (S) 2 vice ordf. janette.olsson@stenungsund.se, 0731-59 72 62

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, 076 – 112 21 68, jorgen.a.andersson@vgregion.se

Om västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar