Ökad samverkan och samtal ska minska ungdomarnas oro, våld och kriminalitet

Fryshuset Väst har arbetat länge med unga som befinner sig i utanförskap och med unga som befinner sig i riskzonen för kriminalitet och i destruktiva miljöer. Det har dock saknats ett konkret våldsförebyggande arbetssätt och ett material som går att sprida och överföra till nya platser. Nu har Fryshuset Väst fått ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté för att bland annat ta fram ett metodmaterial med fokus på maskulinitetsnormer och en stödchatt för ungdomar som behöver tala om social oro, våld och kriminalitet.

– Vi kommer också genomföra stödsamtal med ungdomar och anhöriga samt anordna föreläsningar om våldsprevention och maskulinitet till unga i Västra Götaland, säger Nadja Aria-Garystone, verksamhetschef på Fryshuset Väst.

Bidra med kompetens och material om våldsprevention

Fryshuset Väst är en väletablerad organisation som har flera olika verksamheter igång som riktar sig till ungdomar framförallt i socioekonomiskt utsatta områden. Deras treåriga projekt som precis fått ekonomiskt bidrag från folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen syftar till att bidra med kompetens och material om våldsprevention. De vill också etablera och sprida en arbetsmetod som går att överföra till flera platser i regionen.

– Målet med projektet är att bedriva gräsrotsverksamhet riktad till unga. Målgruppen är unga och unga vuxna som lever i eller riskerar att leva i våldskontexter och utanförskap, säger Nadja Aria-Garystone, verksamhetschef på Fryshuset Väst.

Ökat samarbete mellan organisationer

Ytterligare ett syfte med projektet är att få till ett tätare samarbete mellan Fryshuset Väst och Västra Götalandsregionen samt övriga myndighetsutövande yrkesgrupper såsom poliser, kriminal- och Frivården samt på sikt förhoppningsvis också sjukvården. Genom att bidra med kompetens rörande våldsprevention, social oro samt trygghetsarbete är förhoppningen att kunna nå ut till unga i Västra Götaland.

Ett angeläget arbete för att minska psykisk ohälsa och våld

Projektet är angeläget och ligger väl i linje med Västra Götalandsregionens folkhälsokommittés uppdrag om förutsättningar för jämlik hälsa och arbete för att minska psykisk ohälsa och våld. Destruktiva miljöer och våld ses alltmer som ett samhällsproblem och fungerar som självförstärkande onda cirklar.

– Att bryta dessa mönster för att ge ökad framtidstro och självkänsla hos unga som lever i dessa miljöer ses som ett angeläget område. Det ska bli spännande att följa projektets utveckling och ta del av resultaten, avslutar Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen. 

Kontaktperson

Nadja Aria-Garystone
Nadja.Aria-Garystone@fryshuset.se
Tel: +46 739-50 22 94

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Målet med Fryshusets verksamhet är att bedriva gräsrotsverksamhet där vi når ut till unga (vålds-utövare/utsatta/bevittnare/anhöriga) via individuella motiverande och rådgivande samtal och handlingsplaner för att säkra upp deras egenmakt samt även bedriva arbete på strukturell nivå med fokus på att förbättra samverkan mellan myndigheter, arbetsmarknaden och civilsamhället för att minimera våld, sociala oro, segregation och kriminalitet.
Twittra det här

Citat

Vi kommer också genomföra stödsamtal med ungdomar och anhöriga samt anordna föreläsningar om våldsprevention och maskulinitet till unga i Västra Götaland
Nadja Aria-Garystone, verksamhetschef på Fryshuset Väst
Målet med projektet är att bedriva gräsrotsverksamhet riktad till unga. Målgruppen är unga och unga vuxna som lever i eller riskerar att leva i våldskontexter och utanförskap
Nadja Aria-Garystone, verksamhetschef på Fryshuset Väst
Att bryta dessa mönster för att ge ökad framtidstro och självkänsla hos unga som lever i dessa miljöer ses som ett angeläget område. Det ska bli spännande att följa projektets utveckling och ta del av resultaten
Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen