Ökad satsning på biogas i Västra Götaland med ny huvudman

Den 1 mars 2018 tar det regionala energikontoret Hållbar Utveckling Väst över plattformen Biogas Väst. Förändringen ger Biogas Väst en ännu starkare position i utvecklingsarbetet med att öka produktionen och användningen av biogas i Västra Götaland. Ny processledare för plattformen blir Bo Ramberg, tidigare vd för Fordonsgas.
 

– Vi är hedrade över att ha fått förtroendet att ta över den viktiga plattformen Biogas Väst. Med den erfarenhet och kompetens som det regionala energikontoret Hållbar Utveckling Väst besitter, i kombination med enkvalificerad processledare som Bo Ramberg har vi ett väldigt bra utgångsläge för att leda och utveckla arbetet med biogas, regionalt och nationellt, säger Nardono Nimpuno, verksamhetsledare på Hållbar Utveckling Väst.
 
Biogas Väst är en samverkansplattform mellan olika aktörer i biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning. Tidigare har Västra Götalandsregionen (VGR) varit huvudman för plattformen. Den nya processledare för plattformen, Bo Ramberg, har lång erfarenhet av arbete inom biogasbranschen.
 
– Det är oerhört kul och inspirerande att få chansen att tillsammans med alla biogasaktörer i Västra Götaland jobba för att förverkliga de mål som VGR och Länsstyrelsen i Västra Götaland har satt upp i Kraftsamling Biogas, säger Bo Ramberg. Vägen till framgång är att först förstå komplexiteten i biogasens alla olika samhällsnyttor och sedan synliggöra det i verkligheten. Denna samlade erfarenhet inom biogas är unik och något som vi måste ta vara på och utveckla vidare!
 
Affärsmässighet i fokus

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen fortsätter att finansiera Biogas Väst och det kommer även fortsättningsvis att vara ett nära samarbete mellan organisationerna. Bytet av huvudman ger möjligheter att skapa en ännu mer kraftfull och ändamålsenlig organisation för utvecklingsarbetet inom biogas i Västra Götaland, där fokus kommer att ligga på affärsmässiga aspekter för ökad marknad och användning. Det sker också som en följd av organisationsförändringar hos Västra Götalandsregionen.
 
– Vi har en fortsatt hög ambition med biogasutvecklingen i Västra Götaland, säger Kristina Jonäng, miljönämndens ordförande, Västra Götalandsregionen. Biogas är en viktig regional utvecklingsfråga som bidrar till minskad klimatpåverkan och slutna kretslopp. Den nya processledaren kommer i nära samarbete med Västra Götalandsregionens Kraftsamling Biogas vidareutveckla aktörssamverkan inom Biogas Väst 2018-2020.
 
Påverkan och projektverksamhet kvar hos Västra Götalandsregionen

Ansvaret för övriga insatsformer inom Västra Götalandsregionens Kraftsamling Biogas 2017–2020, som påverkansarbete, strategisk samverkan med andra regioner och fördelning av projektmedel, ligger kvar hos VGR där Hanna Jönsson och Tula Ekengren fortsätter ha ansvar inom dessa områden. VGR har varit huvudman för samverkansplattformen Biogas Väst i sju år, 2011–2017.
 
Aktörerna i nätverket kommer inom kort att bjudas in till en första dialogträff för att gemensamt diskutera hur samarbetet ska utvecklas.
 

Kontakt

Nardono Nimpuno, verksamhetsledare, Hållbar Utveckling Väst, 0706-20 47 47 nardono.nimpuno@hallbarutvecklingvast.se

Hanna Jönsson, regionutvecklare, 0702-50 24 05 Västra Götalandsregionen, hanna.m.jonsson@vgregion.se

biogasvast.se


 

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

www.vgregion.se/miljonamnden

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Västra Götalandsregionen ska främja en god miljö på två sätt, ihop med andra aktörer i Västsverige och genom insatser inom vår egen organisation.
Twittra det här

Citat

Vi har en fortsatt hög ambition med biogasutvecklingen i Västra Götaland. Biogas är en viktig regional utvecklingsfråga som bidrar till minskad klimatpåverkan och slutna kretslopp.
Kristina Jonäng (C), ordflörande i Västra Götalandsregionens miljönämnd