Pressinbjudan: Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2019

Sverige har upplevt en stark konjunkturuppgång de senaste åren som gynnat det västsvenska näringslivet, med bland annat fordonsindustrin och byggsektorn som draglok. Men under hösten 2018 sjönk temperaturen i näringslivet. Hur ser konjunkturen ut framåt för olika branscher i Västra Götaland? Kommer exportefterfrågan fortsätta att utvecklas? Fortfarande är det osäkert vad som sker med Brexit, har vi anledning att oroa oss för ökad protektionism?

Detta är frågor som kommer att diskuteras vid frukostseminariet "Sveriges och Västsveriges ekonomiska läge” som arrangeras av Västra Götalandsregionen, Business Sweden, Handelshögskolans partnerprogram och Reväst.

Media är inbjudna att närvara på seminariet, där den senaste konjunkturbarometern för Västra Götaland våren 2019 presenteras. De medverkande är tillgängliga för intervjuer direkt efter seminariet. Ett pressmeddelande tillsammans med rapporten släpps i samband med seminariet, som även webbsänds.

När: 27 maj 2019, kl. 13.30-15.00

Var: Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Anmälan till seminariet: Senast den 24 maj på Revästs hemsida: https://cs.handels.gu.se/Events/4800/Appl

Länk till webbsändningen via denna länk. 

Medverkande:
Vid seminariet kommer chefekonom Lena Sellgren att presentera Business Swedens bild av det internationella och nationella konjunkturläget. Därefter kommer Västra Götalandsregionens analytiker Joacim Waara ge en bild av det västsvenska konjunkturläget med utgångspunkt i resultaten av Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2019. Konjunkturbarometern bygger på en enkät som går ut till 1 000 företag i Västra Götaland. Därefter kommer Svante Prado, ekonomhistoriker Göteborgs universitet, att kommentera resultaten ur ett historiskt perspektiv.

 

Frågor om

Konjunkturbarometer 2019: Joacim Waara, samhällsanalytiker,  joacim.waara@vgregion.se, 072 - 239 68 07​
Ar
rangemanget: Marie Larkö, verksamhetsansvarig Reväst​, marie.larko@handels.gu.se, 0709-22 66 88

Kommunikatör: Camilla Lundén, camilla.lunden@vgregion.se, 076- 941 44 39

Samhällsanalys är en enhet inom koncernavdelning data & analys som genomför utredningar om Västra Götalands utveckling och utvecklingsförutsättningar. Analyserna ska bidra till ett bättre beslutsunderlag för Västra Götalandsregionen och andra aktörers arbete med regional utveckling och hälso- och sjukvård. Utredningar görs huvudsakligen inom Vision Västra Götalands fokusområden och inom prioriteringar i Västra Götalandsregionens övriga styrdokument, det vill säga områden som antas vara viktiga för en hållbar tillväxt och utveckling. Analyserna ska vara policynära, kunna ha en direkt påverkan på arbetssätt och inriktning

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Om undersökningen: Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en enkät till cirka 1 000 företag inom följande huvudbranscher: tillverkningsindustri, byggverksamhet, sällanköpshandel, bilhandel, transport och logistik, partihandel, företagstjänster samt IT-tjänster. Undersökningen som ger en totalbild för hela Västra Götaland har dessutom brutits ned på de fyra delregionerna Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Vårens mätningar – där svaren från företagen samlats in under mars och april – avser utfall för andra halvåret 2018, en nulägesbeskrivning för innevarande halvår samt en prognos för andra halvåret 2019.
Twittra det här