Pressinbjudan: strandstädning och Nordsjökonferens

Västra Götalandsregionen är i år värd för den årliga Nordsjökonferensen där över 250 representanter från Nordsjöregionen deltar för att diskutera gemensamma frågor, utmaningar och lösningar. I år är det fokus på klimat och vad som behövs för att uppnå en hållbar Nordsjöregion. 

Strandstädning 

Datum: 25 juni 
Plats: Samling klockan 09.00 vid Marstrands havshotell (Varvskajen 2, 442 66, Marstrand) för gemensam båtfärd till näraliggande ö. Åter vid Marstrands havshotell ca klockan 12.00.

I samband med Nordsjökonferensen anordnar Nordsjökommissionens arbetsgrupp för havsresurser strandstädning näraliggande ö. Ca. 25–30 deltagare kommer att delta och information om Västkuststiftelsens strandstädning och om Västerhavsveckan kommer att ges. 
 
Kontakt
Florina Lachman, Västkuststiftelsens strandstädning 
florina.lachmann@vastkuststiftelsen.se 
0730 92 46 64 

 

Nordsjökonferens – Tema Klimat 

Datum: 26 juni, 9:00 – 17:00 
Plats: Marstrands havshotell, Varvskajen 2, 442 66, Marstrand 

Media är inbjudna att delta på hela konferensen och frågor som kommer att diskuteras är bland annat hur Nordsjöregionen bäst kan ta tillvara på de möjligheter som kommer med klimatomställningen och om hållbart och klimatsmart företagande och entreprenörskap är möjligt. Det kommer att göras genom panelsamtal och interaktiva workshops under dagen.

Exempel på programpunkter 

09.00 - 10.30, Panelsamtal om klimatet och regionala möjligheter 
Med bland annat, Tomas Kåberger , Professor vid Chalmers, Helena Nilsson, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen, Jamie Wylie, talesperson för skotska 2050 Climate Group. 

13.30 - 14.30 Panelsamtal om klimatsmart företagande och entreprenörskap 

Med bland annat Anna Flysjö, Senior Life Cycle sustainability Manager, Arla Foods, Martin Edlund, VD Minesto AB, Sofie Allert, CEO, Swedish Algae Factory 

 

Kontakt 
Magnus Engelbrektsson 
Executive Secretary, CPMR North Sea Commission 
0708 75 65 90 
magnus.engelbrektsson@vgregion.se 

 

Om Nordsjökonferensen 

Västra Götalandsregionen är i år värd för den årliga Nordsjökonferensen där temat är klimat. Över 250 representanter från Nordsjöregionen deltar. Konferensen samlar regionala politiker, tjänstemän och projektaktörer främst med inriktning på maritima frågor, transporter, klimat, miljö och kustsamhällens utveckling. Medarrangörer är CPMR-Nordsjökommissionen och Interreg Nordsjöprogrammet. 

Webbplats: https://northsearegion.eu/north-sea-conference-2019/ 

Twitter: @NorthSeaConf #NSRclimate  

 

Om Nordsjökommissionen 
Västra Götalandsregionen har sedan 2016 ordförandeskapet i Nordsjökommissionen, en samverkansorganisation som samlar ett 30-tal regioner från alla länder runt Nordsjön och som ingår i den europeiska paraplyorganisationen Conference of Peripheral Maritime Regions. Nordsjökommissionen har i 30 år verkat för Nordsjöns och Nordsjöregionens bästa och har genom åren med framgång till exempel argumenterat för ett Interreg-program för Nordsjön, ett ”advisory council” för fisket och ett starkare samarbete mellan länderna för att underlätta utbyggnaden av havsbaserad förnybar energi.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se