Pressinbjudan 24 januari 2019 - Branschen för marina råvaror kan tiodubblas till 2025 men då krävs nya regler

På Maritima klustret i Västsveriges årskonferens den 24-25 januari presenteras en ny analys av de biomarina näringarna där vi har intervjuat företagsledare och entreprenörer som arbetar med råvaror från havet. Det kan handla om att odla, processa och förädla marina råvaror för att producera livsmedel, foder eller utveckla nya material för framtidens energisystem.
 

Vi har frågat dem hur de ser på tillväxtpotentialen i branschen och vad som krävs för att Sverige ska bli ännu mer konkurrenskraftig. Kan vi bli självförsörjande på sjömat och vilka innovationer från havet kan bidra till att vårt samhälle blir ännu mer hållbart?

- De blå entreprenörerna har en stark framtidstro och de bedömer att den ekonomiska tillväxten kan mer än tiodubblas inom fem år. Men då krävs det krafttag för att förenkla byråkratin och se över de regelverk som begränsar utvecklingen av de nya miljövänliga odlingsteknikerna som är på frammarsch i Sverige, säger Susanne Lindegarth, samverkanskoordinator vid Göteborgs universitet.

Analysen presenteras för första gången kl 15.50 - 16.10 den 24 januari på konferensen Maritima klustrets årskonferens Hållbar blå tillväxt - Framtiden för blå näringar – rapport om affärspotentialen.

Media är välkommen att delta under hela konferensen.

Plats: Gullmarsstrand Hotell och Konferens, Strandvägen 2-14, 451 78 Fiskebäckskil

 

Kontakt

Maria Holmkvist, kommunikationsansvarig för Maritima klustret i Västsverige, e-post maria.holmkvist@gu.se, telefon 0703- 81 92 22

 

 

Maritima Klustret i Västsverige är en samverkansmiljö för innovation, kunskap och tillväxt inom de maritima näringarna i Västsverige. Genom ny kunskap, samverkan och dialog bidrar vi till att stärka det maritima näringslivet på ett hållbart sätt. Vi vill skapa de bästa förutsättningar för att Västsverige bidrar till en hållbar framtid för människor, havet och dess resurser.


Huvudpartners i Maritima klustret i Västsverige är Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Sveriges Tekniska Institut SP, SSPA, Havs och Vattenmyndigheten samt Länsstyrelsen i Västra Götaland.
 

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Citat

De blå entreprenörerna har en stark framtidstro och de bedömer att den ekonomiska tillväxten kan mer än tiodubblas inom fem år. Men då krävs det krafttag för att förenkla byråkratin och se över de regelverk som begränsar utvecklingen av de nya miljövänliga odlingsteknikerna som är på frammarsch i Sverige
Susanne Lindegarth, samverkanskoordinator vid Göteborgs universitet