Pressmeddelande från östra hälso- och sjukvårdsnämnden 23 augusti

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig inte bakom flytt av hudmottagningen

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har efter votering beslutat att inte ställa sig bakom att hudmottagningen på Sjukhuset i Mariestad ska koncentreras till Skövde. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet röstade mot förslaget och anser att inga förändringar bör göras förrän ett helhetsgrepp kring den totala verksamheten i Mariestad har tagits. 

De grönblå partierna reserverade sig för att ställa sig bakom en samordning av hudmottagningen till Skövde. Frågan skickas nu vidare till Regionstyrelsen för beslut eftersom oenighet råder.

Vill arbeta för en god och jämlik hälsa

En god och jämlik hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen. Det är östra hälso- och sjukvårdsnämndens mål för arbetet under perioden 2020-2022. Det slår nämnden fast i ett beslut om ”mål och inriktning för östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-2022”. Mål- och inriktningsdokumentet innehåller aktiviteter som nämnden prioriterar för att uppfylla regionfullmäktiges budget.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ska särskilt fokusera särskilt på att stödja barn och ungas livsvillkor, att stödja arbetet med fullföljda studier och att främja goda levnadsvanor. Det handlar bland annat om att främja god tandhälsa, att förebygga fetma, att förebygga fallskador i hemmet och att förebygga självmordsförsök.

Nämnden ska också arbeta för att förbättra invånarnas tillgång till vård, att främja nya vårdformer till exempel mobila team och mellanvårdsteam och att minska den psykiska ohälsan.  

Kontakt
Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Dan Hovskär (KD) 1:e vice ordförande 070-73 90 905, Sebastian Clausson (S) 2:e vice ordförande 073-9137579, Ida Wernered, processansvarig koncernstab hälso- och sjukvård 070- 513 38 42.

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera