Pressmeddelande östra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-10-26

Överenskommelser om sjukhus, primärvård, habilitering och tandvård godkänns

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner vårdöverenskommelser för 2018 med styrelsen för SkaS, styrelsen för beställd primärvård, styrelsen för Habilitering & Hälsa och tandvårdsstyrelsen. Nämndes avsätter totalt 4,1 miljard kronor till vård för invånarna i Skaraborg. Beslutet innebär bland annat en fortsatt satsning på bland annat psykiatri, akutsjukvård och utveckling av den nära vården.

Folkhälsopris 2017

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden utser Ungdomens Nykterhetsförbund Skaraborg, Trivselgerillan, till vinnare av 2017 års folkhälsopris på 30 000 kronor med följande motivering:

”Trivselgerillan ger ungdomar en möjlighet att tillsammans skapa egna aktiviteter, utveckla ledarskap och samarbete utan alkohol och andra droger. Trivselgerillan lägger på ett enkelt men handfast sätt grunden för kunskap om demokratifrågor och inspirerar ungdomar till att ta ett eget initiativ till en mer hälsofrämjande fritid”.

Folkhälsopriset delas ut vid östra hälso- och sjukvårdsnämndens möte 30 november.

Essunga kommun utvecklar föräldrastöd

Essunga kommun beviljas anslag om 300 000 kr, fördelat på tre år, för utveckling av föräldrastöd i samband med att en familjecentral byggs upp. Medlen ska bland annat användas för att utveckla gemensamma arbetsformer och kunskaps utveckling.

I Essunga finns stort engagemang om att utveckla föräldrastöd och insatser för barn i tidig ålder. Från skolan ser man stora behov av insatser innan skolåldern och även Folktandvården kommer att vara med i ett utvecklat samarbete i dessa frågor.

Skövde och Töreboda kommun startar projekt förstärkt föräldraskap – utökade hembesök

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om medel på 1,75 miljoner till Skövde och Töreboda kommun och projektet Förstärkt ledarskap – utökade hembesök. Projektet handlar om att utöka hembesöksprogram i Töreboda och Skövde (S:a Ryd) och innebär en samverkan mellan socialtjänstens förebyggande verksamhet, barnhälsovården och mödrahälsovården. Arbetet ska också vägas samman med familjecentralernas verksamhet i området. Målgruppen består av de barn som föds under projektperioden och bedömas till cirka 100 barn. Anslaget fördelas 2017-2019.

Bakgrund:

Erfarenheter från Finland och Rinkeby i Sverige visar att tidiga insatser under uppväxten, som täta hembesök och stöd av bl a barnhälsovården i småbarnsfamiljer fram till barnet var 15 månader, ger goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är en av det största orsakerna till ohälsa bland befolkningen. Metoden från Finland och Rinkeby där barnhälsovård och socialtjänst tillsammans genomförde hembesöken tas i Skövde kommuns projekt vidare genom att också involvera mödrahälsovården och familjecentralerna.

Kontakt östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Gunilla Druve Jansson (C) ordförande 070-799 51 83, Eva-Lott Gram (KD) 1:e vice ordförande 070-215 45 15, Susanne Larsson (S) 2:e vice ordförande 070-696 95 61, Agneta Nilsson Hörnlund, processansvarig koncernstab hälso- och sjukvård 070-548 93 09

Om östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.
Nämnden företräder dig som bor i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm,Töreboda och Vara.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

www.vgregion.se/ostrahsn

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera