Prioritering och fördelning av ST-tjänster och satsning på betald utbildning till specialistsjuksköterskor

Personalutskottet fattade idag ett flertal viktiga beslut för att säkerställa bemanning och kompetens inom sjukvården. Det handlar om beslut och prioriteringar riktade mot läkarnas ST-utbildning och om inriktningen av satsningen på betald specialistsjuksköterskeutbildning.

– När vi planerar för kompetensförsörjningen inom sjukvården, och då inte minst för läkarförsörjningen med långa ledtider från det att de går sin utbildning tills att de är färdiga specialister, måste vi ha en tidshorisont som sträcker sig flera år i framtiden. Vi har nu gjort en prioritering utifrån de bristspecialiteter vi ser och beslutat att de 90 ST-block som vi centralt förfogar över, ska gå till nio specialiteter däribland psykiatri, laboratoriemedicin, onkologi och invärtesmedicin, säger personalutskottets ordförande Linn Brandström (M).

– I budget för 2020 avsattes 75 miljoner kronor för satsningen på betald specialistutbildning för sjuksköterskor i bristyrken. Hälso- och sjukvård för barn- och ungdom, psykiatrisk vård, distriktssköterska, medicinsk vård, vård av äldre, operationssjuksköterska samt barnmorskeutbildning är fortsatt prioriterade, avslutar Linn Brandström.

 

Kontakt:
Linn Brandström (M), ordförande personalutskottet, 0704-44 68 62
Marina Olsson, personaldirektör, 0706-30 58 57

Personalutskottets kallelser, handlingar och protokoll

 

Om personalutskottet

Personalutskottet är ett utskott till regionstyrelsen och svarar för långsiktiga regionövergripande arbetsgivarfrågor, det vill säga inriktning på regionens personalpolitik inklusive arbetsmiljö- och lönepolitik, arbetsmarknadsfrågor, omställningsfrågor samt framtida utvecklingsfrågor inom kompetensområdet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera