Regionalt toppmöte i Hamburg 18 februari

Fler tågförbindelser mellan Västra Götaland, Oslo och Hamburg.
Och ett starkare samarbete mellan regionerna för att skapa tillväxt som tar hänsyn till både miljö och ekonomi.
Det är några ämnen som kommer att diskuteras vid Västra Götalandsregionens regionala toppmöte i Hamburg.

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) bjuder in till ett regionalt toppmöte i Hamburg 18 februari. Mötet har formen av föreläsningar och tre rundabordssamtal. Med kring borden finns nyckelaktörer från politiken i Västra Götalandsregionen och Hamburg, näringslivet och universitet och högskolor.

– Vi ser fram emot framtidsinriktade diskussioner kring regionalt samarbete, vetenskapligt samarbete och näringslivsperspektivet. Förhoppningen är att samtalen identifierar hinder för utveckling och synliggör vad som kan göras för att hitta lösningar, säger Johnny Magnusson.

Det är första gången som Västra Götalandsregionen arrangerar ett toppmöte i Hamburg. Och tanken är att stärka den regionala utvecklingen från Hamburg till Oslo genom att tillsammans diskutera infrastruktur, grön tillväxt, gränshinderfrågor, forskning och utveckling samt kultur.

 – Västra Götaland är en av de främsta regionerna i världen när det gäller storleken på näringslivets forsknings- och utvecklingsinvesteringar. Här finns kunskapsbaserade företag med en global spelplan som har stora behov av en bättre fungerande infrastruktur. Västra Götalandsregionen ser stora fördelar med att binda ihop Oslo - Köpenhamn - Hamburg, bland annat för att underlätta kompetensförsörjning i vår egen region, säger Kristina Jonäng, (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Medverkande politiker från Västra Götalandsregionen är bland andra Kristina Jonäng (C), Annika Tännström (M), Bijan Zainali (S), kommunalråd från Göteborgs stad och Hamburgpolitikerna Annette Tabarra och Christel Nicolaysen. Från näringsliv och akademi deltar bland andra vd:arna för både Göteborgs hamn och Hamburgs hamn, Business region Göteborg, Volvo lastvagnar i Tyskland, Chalmers vicerektor, vice president för Hafven City University och den svenska ambassadören i Tyskland.

Toppmötet den 18 februari i Hamburg är ett första konkret steg att ta till vara på slutsatserna i den OECD-rapport som kom för ett knappt år sedan. Rapporten slog fast att megaregionen Västra Skandinavien kommer att bli mer framgångsrik och attraktiv om länderna, regionerna och städerna inom den samarbetar mer.

Mötet kröns med en konsert av Göteborgs Symfoniker i nybyggda Elbphilharmonie.

 

 

 

Kontaktperson: Regionutvecklare, protokollansvarig, Västra Götalandsregionen: Anton César tel: 0768-36 73 69

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Dokument & länkar