Regionstyrelsen 19 februari 2019

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna en granskning, som visar att Stiftelsen Skara Skolscen har svårt att nå en ekonomi i balans. 

Fler utbildningsplatser behövs på Skara skolscen

Stiftelsen Skara skolscen har svårt att nå en ekonomi i balans. Det visar en granskning av stiftelsens verksamhet och ekonomi som gjorts av två utomstående personer, samt Kulturavdelningen på Västra Götalandsregionen.

– Skara skolscen har ett mycket gott renommé bland förberedande utbildningar i Sverige, säger kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD). Det finns dock minst sju motsvarande utbildningar i Sverige så det är viktigt att ekonomin kommer i balans för att den långsiktiga konkurrenskraften ska kunna stärkas.

Tack vare extra stöd från både Skara kommun och kulturnämnden i Västra Götalandsregionen kommer skolscenen i år att nå ett mindre överskott. Men för att nå en hållbar ekonomi behövs åtgärder. Granskningen visar att den viktigaste är att öka utbildningsplatserna på skolscenen.

Hur många utbildningsplatser som ska finnas på Skara skolscen styrs av Myndigheten för yrkeshögskolan. Stiftelsen tittar på en ökning från 24 till 28 platser. Men det är just nu oklart om antalet platser kommer att öka.

Övriga åtgärder som studerats är en höjning av terminsavgiften, mer gruppundervisning och kulturpartners som kan sponsra verksamheten.

 

 

Kontaktpersoner

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00
Regionstyrelsens vice ordförande Helen Eliasson (S), 0761-41 02 69

Kommunikatörer: Anna Liljenberg 0761-42 63 72, Thomas Schulz 0700-20 79 72

Om regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen ledamöter

Partierna i Västra Götalandsregionen

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Citat

Skara skolscen har ett mycket gott renommé bland förberedande utbildningar i Sverige.
Kulturnämndens ordförande Conny Brännberg (KD)