Regionutvecklingsnämnden beslutade om kraftfulla satsningar för 880 miljoner

Regionutvecklingsnämnden tog på torsdagen beslut om inriktningen för budget 2018. Dessutom beslutades om utvecklingssatsningar på 880 miljoner kronor. Bland dessa finns en särskild satsning till regionala science centers inom kraftsamlingen för fullföljda studier.

- På mötet gavs en bild av ett Västra Götaland i stark ekonomisk utveckling. Det som däremot oroar är bland annat antalet elever som inte går klart skolan, därför väljer vi att satsa extra på att öka andelen elever som har fullföljda studier 2018, säger Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Regionutvecklingsnämndens budget för 2018 omfattar totalt 880 miljoner kronor.

Inom forskning och utveckling prioriteras strategiska områden som till exempel life science, hållbara transporter, maritima näringar, energi och bioinnovation, livsmedel och gröna näringar. Under 2018 prioriteras bland annat finansiering av Gothia Forum och Innovationsplattformen och deras samverkan med andra regionala innovationsaktörer som Sahlgrenska Science Park, MedTech West och AstraZeneca Bio VentureHub.

Innovationsplattform Västra Götaland är en form av intraprenörskap som tar tillvara på medarbetares innovativa idéer och den får fortsatt bidrag till att öka flödet av innovationer från hälso- och sjukvården.

Fokus ligger även på bättre samverkan mellan VGR, lärosätena och industrin genom Sahlgrenska Life, det nya Life Science centret på Medicinareberget, liksom det prioriterade arbetet med vårdens digitalisering.

Kraftsamlar för tidiga insatser till unga

Genom sociala investeringsmedel arbetar regionutvecklingsnämnden för tidiga insatser riktade till barn och unga upp till 15 år. Målsättningen är att fler ska klara grundskolan med godkända betyg, med särskilt fokus på individer som riskerar att hamna i utanförskap. Insatserna genomförs i samverkan med hälso- och sjukvården och kommunerna och är en del i kraftsamlingen på fullföljda studier. En skola för alla och Plug Innan är några exempel på projekt ingår i kraftsamlingen.

Science centers får riktade resurser till fullföljda studier

Nämnden är med och delfinansierar sex science centers i Västra Götaland, en satsning som ska se till att fler unga ska bedriva studier inom naturvetenskap, matematik och teknik. Nästa år ökar stödet till science centers med 5 miljoner kronor för särskilda satsningar för att minska elevers skolavhopp och främja fullföljda studier.

Vidare ska det tas fram en regional strategi för matchning på arbetsmarknaden inom kompetensförsörjning i samverkan med staten, kommunalförbunden och branscherna. Samarbeten och insatser för Västra Götalands Kompetensplattform ska fortsätta att stärkas, för att trygga kompetensförsörjning och förbättra utbildningsplanering.

För att göra insatser för att stimulera samarbetet mellan näringsliv och utbildningsaktörer vill nämnden under nästa år även utveckla branschanpassade utbildningar, s.k. Branschskolor.

Innovationssupport för SME-och exportföretag

Att utveckla entreprenörskap, nyföretagande och kraftsamling kring starka branscher är ett annat viktigt satsningsområde när det gäller att stimulera innovation och tillväxt. Fler koncept ska tas fram under 2018 för entreprenörskap som integrationsfrämjande metod och för att skapa arbetstillfällen för unga på landsbygden. Nämnden kommer också att göra insatser för att stärka innovationsupporten för små och medelstora företag samt insatser som underlättar för företag att exportera. 

Därutöver togs beslut om inriktning och budget för de hel/delägda verksamheter som ligger under regionutvecklingsnämnden, bland annat Turistrådet i Västsverige och Film i Väst.

 

Kontakter

Birgitta Losman, ordförande regionutvecklingsnämnden, 0703-67 95 80
Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, 070-663 09 18

Om regionutvecklingsnämnden

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, tillväxtprogrammen och olika EU-program.

I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.

Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Västsvenska Turistrådet, Almi Företagspartner Väst, naturbruksgymnasierna, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar och lista på samtliga beslut i korthet finns på www.vgregion.se/run.

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Snabbfakta

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, tillväxtprogrammen och olika EU-program.
Twittra det här

Citat

På mötet gavs en bild av ett Västra Götaland i stark ekonomisk utveckling. Det som däremot oroar är bland annat antalet elever som inte går klart skolan, därför väljer vi att satsa extra på att öka andelen elever som har fullföljda studier 2018.
Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden