Så vill göteborgarna att framtidens sjukhusen skall vara

Ett mänskligt bemötande är viktigt när Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd frågade göteborgare om hur de vill att framtidens sjukvård skall se ut.

I samband med att två nya sjukhus planeras i Göteborg har Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd haft en dialog 300 invånare över telefon för att se vad som är viktigt för dem. Därefter pratade de med 10 personer i en fokusgrupp för att ytterligare fördjupa sig.

Inför besöket på sjukhuset lyfter de tillfrågade att det är viktigast att kunna komma på dagtid och att kunna åka kollektivt dit. Det framhålls också att det måste vara lätt att hitta på själva sjukhuset:

- Att jag vet var jag ska gå, att jag hittar, att jag vet vem jag ska träffa, att det är trevligt när jag kommer dit, säger en person i fokusgruppen.

I fokusgruppen pratades det även om att som patient vill man veta vad som förväntas av en innan besöket. Att det finns bra information om det i kallelsen.

I det 300 intervjuerna återkommer behovet att hitta på själva sjukhuset som viktigast under besöket men även att kunna möta en fysisk person. Det personliga bemötandet bedöms hela tiden som avgörande. Däremot är det inte fullt lika nödvändigt att kunna ha sällskap av anhörig.

Även om fokusgruppen säger att de förväntar sig att sitta i ett väntrum lyfter de samtidigt integritet och säkerhet:

”Det är ofta väldigt dåligt integritet när man ska anmäla sig, prata med sköterska. Många runt omkring hör vad man säger. Det är konstig att det är så. Man måste tänka på det när man bygger”, säger en person i fokusgruppen.

Bemötandet är väldigt viktigt i både telefonintervjuerna och fokusgruppen men som sagt inte nödvändigtvis sällskap av anhörig. Men här fanns en önskan i fokusgruppen:

”Någon som kan ställa frågor som du inte själv gör. Hade varit jätteskönt om någon annan hade kunnat vara med och lyssna på distans.”

Nu lämnas invånarnas idéer och åsikter till projektet Göteborgssjukvården.

Kontakt
Johan Fält (M), ordförande, 0709-960 300
Manijeh Mehdiyar (MP), 1:e vice ordförande, 0722-50 54 54
Ann-Christine Andersson (S), 2:e vice ordförande, 0736-60 17 35

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera