Sahlgrenska i stabsläge efter mässlingsutbrott

Sex nya fall av mässlingen har konstaterats i Göteborg. Smittspårning pågår och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gått upp i stabsläge. Extra vårdpersonal sätts in på sjukhusets akutmottagningar för att undvika vidare smitta.

- Vi kan komma att se fler fall de närmaste dagarna, och utformar sjukhusets beredskap efter detta, säger jourhavande sjukhusdirektör Anne Haglund Olmarker.

Det första fallet av mässlingen konstaterades den 10 december, då en ovaccinerad person sökte vård på Östras akutmottagning. Smittspårning i detta fall har pågått sedan dess. Under den senaste veckan har sex ytterligare fall konstaterats av sjukdomen, bland annat hos ett barn som sökt vård på barnakuten på Drottning Silvias Barnsjukhus natten mellan 22 och 23 december.

  • Smittspårning pågår. Vi har identifierat alla som kan ha utsatts för smittan och söker dem nu. Samtidigt kontaktar vi all personal på de aktuella avdelningarna. Totalt handlar det om flera hundra personer, säger Anne Haglund Olmarker.

Med anledning av mässlingsutbrottet har Sahlgrenska Universitetssjukhuset gått upp i stabsläge och kallat in extra personal. Extra insatser görs också för att öka sjukhusets kapacitet för att analysera prover, något som är viktigt för att kunna undvika vidare smittspridning.

För att undvika att fler patienter med mässlingen kommer in på någon av akutmottagningarna, där de kan smitta andra, kommer extra vårdpersonal att ta emot patienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset akutmottagningar för att identifiera misstänkta mässlingsfall.

  • Vi arbetar intensivt för att kontrollera smittan och detta är en åtgärd för att undvika att smittade patienter kommer i kontakt med andra. Åtgärden vidtas tills vidare, säger Anne Haglund Olmarker.

För mer information:

Anne Haglund Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör, telefon: 031-342 96 00.

Anders Goliger, kommunikationsdirektör, 0722-33 22 17

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera