Satsning på elevers hälsa på Daltorpsskolan, Borås

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar Borås Stads ansökan om 621 000 kronor för att införa Frivillig Fysisk Aktivitet på Daltorpskolan.

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2017 om en modell för att öka samverkan med kommunerna och samtidigt främja utvecklingen av en jämlik hälsa i södra Älvsborg. Det innebär ekonomiskt stöd till insatser för rörelseaktivitet (inte skolidrott) på schemat varje dag.

Under de senaste åren är det allt färre elever i Borås Stad som uppfyller skolans mål. Jämfört med riket och andra kommuner i regionen är det en hög andel elever i Borås Stad som inte går ur grundskolan med godkända betyg.

Grundskolenämnden har fattat ett beslut att grundskoleförvaltningen ska verka för en samverkan med Västra Götalandsregionen rörande rörelseaktivitet i skolan.

Andelen elever med fullständiga avgångsbetyg från grundskolan är lägre på Daltorpskolan än resten av kommunen. Daltorpskolan vill därför införa mer rörelseaktivitet i skolan, Frivillig Fysisk Aktivitet. Syftet är att genom pulshöjande aktiviteter förbättra förutsättningarna för elevers lärande i skolan. Det ska också främja fysisk och psykisk hälsa. Eleverna ska erbjudas pulshöjande aktiviteter tre gånger per vecka.

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar Borås Stads ansökan om 621 000 kronor för att införa Frivillig Fysisk Aktivitet på Daltorpskolan. Borås egen finansiering sker under 2018 främst via personalkostnader och lokalkostnader vid utbildning av personal, elever och föräldrar. Borås redovisar även budget för 2019 års arbete där de själva står för samtliga kostnader.

Christina Brandt, ordförande södra hälso-sjukvårdsnämnden
070-659 23 05, E-post: christina.ml.brandt@gmail.com

Cecilia Andersson, 1 v. ordförande södra hälso- sjukvårdsnämnden
0708-62 11 46, E-post: cecilia.y.andersson@vgregion.se

Hanne Jensen, 2 v. ordförande södra hälso- sjukvårdsnämnden
0704-49 81 07, E-post: hanne57jensen@hotmail.com

Max Själander, kommunikatör
070-020 77 56, E-post: max.sjalander@vgregion.se

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera