Satsning på elevers rörelseaktiviteter i Herrljunga

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar Herrljunga Kommun 743 000 SEK för att införa rörelseaktivitet i skolan varje dag.

Bakgrunden till att satsningen i Herlljunga som beslutades på sammanträde 2018-04-25 är att Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017 bestämde att ge ekonomiskt stöd till insatser för rörelseaktivitet (ej skolidrott). Aktiviteterna finns på schemat varje dag med syfte att främja kognitiv utveckling och/eller språkutveckling. Nämnden fastställde ett antal kriterier, bland annat för att kunna prioritera om flera kommuner ansökte om utvecklingsmedel.

Metoden som ska användas i Herrljunga är Puls För Lärande. Det är samma metod som hösten 2017 presenterades av Rydsbergsskolan (Lerum) på konferensen ”Tidiga insatser för fullföljda studier”. Ansökan gäller för 2018 och Herrljunga ska driva den i egen regi från och med 2019.

Herrljunga kommun har de senare åren legat något över genomsnittet i Västra Götaland vad gäller andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 6. Under 2017 gick värdena ner något och kommunen ligger nu på Västra Götalands genomsnittliga värde. Det finns ett behov av att fånga upp elever som idag inte når målet, och att skapa ännu bättre förutsättningar för övriga elever att nå bättre resultat.

Merparten av de 743 000 kronorna ska användas till material och resterande till en huvudsamordnare för arbetet. Kommunens motfinansiering är 601 000 kronor i form av personalkostnader.

Rörelseaktiviteterna gäller låg- och mellanstadieeleverna i skolorna: Eggvena, Eriksberg, Od och Hudene.

Kontakter

Christina Brandt, ordförande södra hälso-sjukvårdsnämnden
070-659 23 05, E-post: christina.ml.brandt@gmail.com

Cecilia Andersson, 1 v. ordförande södra hälso- sjukvårdsnämnden
0708-62 11 46, E-post: cecilia.y.andersson@vgregion.se

Hanne Jensen, 2 v. ordförande södra hälso- sjukvårdsnämnden
0704-49 81 07, E-post: hanne57jensen@hotmail.com

Max Själander, kommunikatör
070-020 77 56, E-post: max.sjalander@vgregion.se

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera