Satsning på mer rörelse under skoldagen för bättre betyg

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden satsar på förbättrad folkhälsan och på att elever ska klara skolgången. Kommuner får medel för att de ska öka elevernas rörelseaktiviteter under skoldagen.

Vid sammanträdet 2017-11-30 beslutade södra hälso- och sjukvårdsnämnden att ge 860 tusen kronor till Svenljunga kommun för att skolor ska starta med rörelseaktiviteter. Syftet är att med pulshöjande aktiviteter varje skoldag förbättra förutsättningarna för elevers lärande i skolan samt främja fysisk och psykisk hälsa. Insatsen ska minska ojämlikheterna i hälsa i södra Älvsborg, då både godkända betyg och graden av fysisk aktivitet bland barn och unga i Svenljunga kommun är låg i jämförelse med övriga kommuner. Svenljunga kommun ska under 2018 starta med ”Puls för lärande”.

Svenljunga kommun planerar att varje klass på högstadiet, Mogaskolan, ska ha ”Puls för lärande” två dagar i veckan, utöver de två dagar med Idrott och hälsa. Under provperioden kommer två låg- och mellanstadieskolor att delta med två pilotklasser på varje skola.

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden beviljade också 100 tusen kronor till Ulricehamns kommun för att införa mer rörelseaktivitet i skolan, där Ulrikaskolans årskurs 4-6 kommer att införa ”Puls för lärande”.

Arbetet för att alla elever i Västra Götaland ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg bedrivs idag i Kraftsamling fullföljda studier. Västra Götalandsregionen har tagit fram en handlingsplan för åren 2017-2020 med en särskild utmaning att etablera ett långsiktigt och strukturerat samarbete med kommunerna.

Kontakt:
Cecilia Andersson, förste vice ordförande södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 070-8621146
Marita Haglund, processansvarig södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 070-0207978

 

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera