Skjutsgruppen och VGR släpper samåkningsapp till midsommar

Lagom till en av årets mest reseintensiva helger midsommarhelgen, lanserar den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen en samåkningsapp. Appen har tagits fram med medel från Västra Götalandsregionen och är en av många initiativ för ett ökat hållbart resande.

Den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen fyller elva år den 19 juni och samlar 70 000 privatpersoner från hela landet som delar lika eller bjuder varandra på skjuts. Fram tills nu har Facebookgrupper och hemsida varit plattformar för att hitta och erbjuda skjuts. Med en ny app blir det ännu enklare att hitta varandra.

– Samåkning är ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i ett. Det är bättre för miljön om vi delar fordon istället för att åka i varsitt, säger Mattias Jägerskog, grundare av rörelsen.

När deltagare i Skjutsgruppen ska åt samma håll erbjuder de sina tomma platser till varandra och kommer i kontakt via appen. Det är möjligt att be om eller erbjuda samåkning vid enstaka tillfällen, eller att skapa grupper för en specifik sträcka, ett område eller ett ämne. Den som använder appen verifierar sig med sitt mobilnummer som också möjliggör att visa hur en person har koppling till andra deltagare i flera led.

Genom att skapa grupper i appen kan exempelvis kollegor samåka till jobbet och lagkamrater till matcher. Det finns redan närmare 500 grupper att gå med i, baserade på arbetsplatser, orter eller gemensamma destinationer, som resor till festivaler under sommaren.

– Det blir billigare om vi delar på kostnaderna och vi kommer närmare varandra som vänner, grannar och kollegor, säger Mattias Jägerskog.

Hållbarhet i fokus

Samarbetet med Skjutsgruppen är ett samarbete inom den sociala ekonomin. Den sociala ekonomin tar tillvara på invånarnas och samhällets intressen utan att fokusera på ekonomisk vinst. Västra Götalandsregionen har det regionala utvecklingsuppdraget att bland annat ge stöd till projekt och satsningar som bidrar till miljö- och klimatmässigt hållbara lösningar.

 – Samarbetet med Skjutsgruppen har under de här två åren varit både mycket roligt och naturligt, säger Karin Ryberg på Hållbart resande väst och Västra Götalandsregionen och fortsätter:

– Just inom samåkning känns det så naturligt att samarbeta med ideella krafter och civilsamhället; det finns inget konkurrensförhållande och via öppen data kan vi från offentlig sektor bygga vidare på och hjälpa fram det civilsamhället redan gör.

Om Skjutsgruppens nya app:

  • Appen heter Skjutsgruppen och är gratis att ladda ner.
  • Den har öppen källkod, som vem som helst får bygga vidare på.
  • Det finns inga geografiska begränsningar för samåkning via appen.
  • Appen har utvecklats med medel från Västra Götalandsregionen.
  • Appen har utvecklats tillsammans med Young innovations i Nepal, vilket är ett en del av rörelsens sociala ansvar och vision om att kunna använda ekonomiska medel solidariskt.
  • En inbyggd funktion i appen är att vem som helst kan översätta appen till sitt eget språk och lokala sammanhang.

Om Skjutsgruppen:

Skjutsgruppen är en ideell samåkningsrörelse som grundades år 2007 av Mattias Jägerskog. Vänner bjöd in vänner och rörelsen växte organiskt. I dag har Skjutsgruppen över 70 000 deltagare.

Skjutsgruppen har genom åren vunnit många priser, så som Årets initiativ på Civilsamhällesgalan och “Årets Trafiklabhjälte” av Samtrafiken för sitt arbete med att visa både kollektivtrafik och samåkning i samma sökresultat.

Rörelsen arbetar aktivit med social hållbarhet, vilket ledde till att utvecklingen av appen gjordes i samarbete med Young Innovations i Nepal.

Kontakt:

Karin Ryberg
Regionutvecklare, Hållbart resande
0700 – 207545
karin.ryberg@vgregion.se

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media