Smart upphandling och energioptimering gav VGR:s miljöstipendium

Drastiskt minskad resursanvändning genom upphandling av färdiga operationsset och halverad energinota på Mariestads sjukhus gav Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium 2017. 

Tarja Pajula och Anna Grind på Koncerninköp och Peter Ljungberg, Aron Sundqvist och Peter Fredriksson på Västfastigheter på Mariestads sjukhus. Så heter de VGR-medarbetare som i sina två olika verksamheter gjort särskilda insatser för miljön som nu belönas med 25 000 kronor vardera.

Färdiga operationsset sparade drygt 90 procent på resurserna

Tarja Pajula, Koncerninköp Skövde och Anna Grind, Koncerninköp Vänersborg har på ett innovativt sätt genomfört upphandlingen för sjukhusanpassade operationsset för till exempel höftleder, gynekologiska ingrepp, öron, olika titthålsoperationer, osv.I seten finns olika produkter beroende på vad som behövs för varje operation som operationstextilier, sprutor, plastkoppar, slangar, kompresser, tvättlappar osv.

- Det har minskat det totala avfallet av sterila förpackningar med mer än 90 procent eller 645 000 stycken per år. Genom anpassade set enligt verksamhetens behov, istället för separat förpackade artiklar, kastas inte heller material i onödan. Standardförpackningarna innehåller ofta för mycket av en sort, säger Anna Grind, materialkonsulent på Koncerninköp, Västra Götalandsregionen.

Utöver miljöbesparingen har den nya produkten i upphandlingen bidragit till minskade kostnader, effektivisering av vårdarbetet och en förbättrad arbetsmiljö, som i slutändan bidrar till mer tid med patienterna.

Koncerninköps upphandling av kundanpassade operationsset har fått stor uppmärksamhet nationellt och nominerades 2016 till priset Handslaget, årets bästa offentliga upphandling.

Halverade utsläpp gav halverad energinota 

Tekniske förvaltaren Peter Ljungberg och driftteknikerna Aron Sundqvist och Peter Fredriksson, Västfastigheter på Mariestads sjukhus, har sedan många år arbetat strukturerat och målmedvetet med att minska användningen av energi med komforten i fokus.

- Västfastigheter har fått till ett väldigt bra samarbete med verksamheterna som har fått med ett energitänk i det dagliga arbetet, menar Peter Ljungberg.

Energibesparingen sedan 1995 har minskad klimatpåverkan med 280 ton koldioxid per år. Samtidigt har kostnaden för både köpt el och fjärrvärme minskat med drygt två miljoner kronor per år.

Bland annat har Västfastigheter - utöver successiva utbyten av belysning och fönster på sjukhuset som har ett bra klimatskal - inriktat sig på att optimera värmestyrningen i lokalerna. Det gör man bland annat genom referensgivare som känner av och ger jämnare temperaturväxling. Ventilationsoptimering genom CO2-mätning som mått på antal människor i matsalen och lokalen för sjukgymnastik har bidragit till stora besparingar.

Investeringen i ett bassängtäcke på rehab betalade sig på 1,5 år med 6000 kWh mindre elbehov i månaden genom minskad avdunstning av varmt vatten när badet var stängt. Dessutom blev arbetsmiljön bättre med mindre fuktig luft för sjukvårdspersonalen.

Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium

Miljöstipendiet delas sedan 2002 ut till anställda eller verksamheter inom Västra Götalandsregionen som gjort särskilda insatser för att minska VGR:s negativa miljöpåverkan. Västra Götalandsregionens miljöstipendium är ett sätt att kunna lyfta fram värdefulla insatser, utveckla miljöarbetet och sprida kunskap och goda exempel vidare till andra, internt och externt.

Den årliga stipendiesumman är totalt högst 50 000 kronor som tas ur miljönämndens budget.

Kontakt

Kristina Jonäng,(C) ordförande Västra Götalandsregionens miljönämnd, 0708-67 16 21

Lars Karlsson, t f miljöchef, 0700 -82 45 81

 

Koncerninköp

Anna Grind, materialkonsulent Koncerninköp, 0700-82 44 67

 

Västfastigheter

Thomas Bjarnemo, teknisk driftchef Västfastigheter, område Nordost 0708- 10 90 85

 

Om miljönämnden

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

www.vgregion.se/miljonamnden

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Västra Götalandsregionen ska främja en god miljö på två sätt, ihop med andra aktörer i Västsverige och genom insatser inom vår egen organisation.
Twittra det här

Citat

Utöver stipendiaternas fantastiska engagemang i utvecklingen av miljöinsatserna, har ledningens stöd varit väsentligt för framgången.
Kristina Jonäng (C), ordförande Västra Götalandsregionens miljönämnd