Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden anmodar vårdgivare i Borås om ändring

Västra Götalandsregionen (VGR) har ett samverkansavtal med Göran Olaison (vårdgivare), specialist i allmänmedicin. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden anmodar vårdgivaren att inom sex månader se över sin verksamhet.

VGR har genomfört en granskning som visar att vårdgivaren inte följt avtalet om allmänmedicinsk mottagning. Vårdgivaren ges en möjlighet att ändra inriktning på verksamhet till att helt följa vad som anges i Lag om Läkarvårdsersättning.

Vårdgivarens behandling utgörs till största delen (95 % enligt uppgift från vårdgivaren) av akupunktur. Detta bekräftas också av en journalgranskning. Verksamheten bedrivs inte som en sedvanlig allmänmedicinsk mottagning vilket avtalet gäller.

I vissa fall innebär det att patienten får akupunktur hos Olaison men hänvisas sen till vårdcentral för sedvanlig allmänmedicinsk vård.

Olaison har rätt att fortsätta behandla med akupunktur men det är det en allmänmedicinsk mottagning som ska bedrivas kopplat till avtalet mellan VGR och Olaison.

Kontakt:
Christina Brandt, ordförande södra hälso-sjukvårdsnämnden
070-659 23 05, E-post: christina.ml.brandt@gmail.com

Cecilia Andersson, 1 v. ordförande södra hälso- sjukvårdsnämnden
0708-62 11 46, E-post: cecilia.y.andersson@vgregion.se

Hanne Jensen, 2 v. ordförande södra hälso- sjukvårdsnämnden
0704-49 81 07, E-post: hanne57jensen@hotmail.com

Max Själander, kommunikatör
070-020 77 56, E-post: max.sjalander@vgregion.se

 

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se och på vår digitala nyhetskanal www.vgrfokus.se

Prenumerera