Sol uppåt väggarna kan göra miljonprogrammet energieffektivt

På sitt sammanträde 22 oktober beslutade miljönämnden om viktiga insatser för  energieffektivisering. En handlar om stöd till ett demonstrationsprojekt för solceller på ytterväggarna som kan göra renovering av miljonprogrammet lättare. Dessutom får Passivhuscentrum Västra Götaland mer pengar. 

Men en ny metod ska man visa på möjligheterna att samordna en renovering till passivhusstandard med installation av solceller på fasaden ett miljonprogramshus i Bergsjön. Det är ett hus med 35 lägenheter byggt 1969 som nu är en kooperativ hyresrättsförening. 

Ett stort antal fastigheter i landet från 60- och 70-talet har dålig energiprestanda och samtidigt stora behov av renovering. Om renoveringen av miljonprogrammet kan komma igång på allvar kan det skapa många nya jobb inom byggsektorn, menar Gustaf Zettergren, miljöstrateg på Västra Götalandsregionen.

Solceller som fasadmaterial

Metoden innebär att tunnfilmssolceller blir nytt ytskikt på tilläggsisoleringen av husets nuvarande betongfasad. Denna metod att ersätta vanligt fasadmaterial med så kallade byggnadsintegrerade solceller innebär en kostnadseffektiv lösning som kan bidra till att hålla nere de totala renoveringskostnaderna för miljonprogrammet.

Kollektivhuset Stacken i Bergsjön i Göteborg bär merparten av kostnaden med investeringsstöd och bidrag från Energimyndigheten, och medfinansiering via Naturskyddsföreningen och Chalmers. Västra Götalandsregionen står för medel till innovationsinsatserna med utveckling av solcellsmoduler och spridning av de tekniska och ekonomiska resultat från demonstrationsprojektet.  

Passivhuscentrum Västra Götaland vill bli nationell resurs

Vid sammanträdet tog miljönämnden också beslut i sin detaljbudget om att finansieringen av Passivhuscentrum Västra Götaland ska ökas från två till tre miljoner kronor 2016. Ambitionen är att det ska bli ett nationellt kunskapscentrum. Då kan den särskilda kompetens kring energieffektiva byggnader som byggts upp sedan starten 2008 komma fler till del. 

Målet är att ha en fortsatt bred inriktning som inkluderar alla olika byggnadstekniker och metoder för mycket energieffektiva byggnader, både vid nybyggnation och renovering men också att erbjuda kompetens kring miljöanpassade material.

Lista på miljönämndens beslut i korthet (pdf)

Miljönämndens budget 2016

Västra Götalandsregionens arbete för energieffektiva byggnader

Kontaktperson: Gustaf Zettergren, miljöstrateg 010-441 40 23

Om miljönämnden

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

www.vgregion.se/miljonamnden

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra tre ansvarsområden: Hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 55 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur och utbildning och kollektivtrafik. Läs mer på vår hemsida www.vgregion.se

Prenumerera